Ik zoek........

 

 . . . . gegevens over Claas Staneke. Van hem is het niet bekend waar hij is geboren.  Hij is afkomstig van Witmond, Duitsland. Maar dat kan net zo goed betekenen dat hij daar geweest is voor hij in Amsterdam terecht kwam. Hij hoeft er dus niet geboren te zijn. Er is ook een plaatsje Witmond op het eiland Rugen en daar komen wel veel naamsverwanten voor. Claas (Nicolaas?) is omstreeks 1707 geboren en overleden 16 maart 1742 te Amsterdam, scheepstimmerman, trouwde 20 januari 1737 te Amsterdam met Anna Swart 

. . . . gegevens over alle mogelijke naamsverwante zoals: Staenicke, Staenike, Stanecke, Stanek, Stanick, Stanicke, Stahnig, Stanig, Stannecker, Stannek, Stanneke, Stanneker, Stenigke.  Vooral op het eiland Reugen en in Duitsland (Pruessen) kwamen deze namen veelvuldig voor en zijn van belang voor verder onderzoek.

. . . . oude foto's (als *.bmp) van diegene die in de stamboom voorkomen om ze hierin te plaatsen. 

. . . . informatie over het familiewapen en/of over Emanuel Stanecke, de drager hiervan?

. . . . duidelijkheid waarom dit wapen een palmboom in het schild heeft en wat de oorspronkelijke betekenis ervan is? 

Altijd opzoek naar gegevens van de families: 

Staneke

van Liefland

de Noe 

Nesselaar 

Jacobs 

de Lorraine 

Swart 

Salverda 

Stavinga

Stavenga

Paap