Genealogische-HomePage

met de genealogie

van de familie Stavinga

Friese tak

 

Vůůr 1725 is er een afsplitsing geweest, de oorsprong van Stavinga moet nog nader onderzocht worden. Alles staat in chronologische volgorde.

De losse stukjes kunnen wellicht verbonden worden tot een groter geheel. De jaartallen en tekst tussen de  [    ]  zijn veronderstellingen.

           [1730

Ia.    Zent Stavinga, trouwt met Zwaantje Pieters.                                                                                     

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.          Frederik Stavinga, gedoopt  30 December 1750 te Leeuwarden, Friesland.                                

 

             [1730

Ia.     Harmen Stavinga, trouwt met Grietie Pieters.                                                                                   

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Tryntie Stavinga, gedoopt 15 Mei 1750 te Leeuwarden, Friesland, ondertrouwt 13 September 1765 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 29 September 1765 te Leeuwarden, Friesland met Frederik Heiser, geboren te Leeuwarden, Friesland.          

 

            [1739

Ia.    Tryntie Stavinga, trouwt met Willem de Graaff.                                                                                 

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Freerkje de Graaff, gedoopt 1 Augustus 1759 Leeuwarden, Friesland                                                                                                        

           [1743]                                                                               

Ia.    Eelkje Stavenga, trouwt met Gerrit Gerrits.                                                                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Gerrit Gerrits Mulder, geboren 1763, overleden 21 Januari 1838 te Stavoren, Friesland.                                               

                                                                                                                              

            [1744

Ia.    Albertina Fredriks Stavinga, geboren te Dronrijp, trouwt 20 Mei 1764 te Dronrijp, Friesland met Abraham Huberts, geboren te Leeuwarden.                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Onias Abrahams Huberts, gedoopt 31 Juli 1765 te Leeuwarden, Friesland.                                                                                          

2.         Albertus Abrahams Huberts, gedoopt 25 December 1766 te Leeuwarden, Friesland.                                                                                       

         [1746

Ia.        Harmen Stavinga, geboren te Lioessens, trouwt 5 Januari 1766 te Morra Lioessens, Friesland met Hitje Taekes, geboren te Morra.               

              [1749

Ia.         Ernst Lourens Stavinga, geboren te Leeuwarden, Friesland, trouwt 28 April 1769 te Leeuwarden, Friesland, kerkelijk huwelijk 15 Mei 1769 te Leeuwarden, Friesland met Grietie Eelkes, geboren te Leeuwarden, Friesland.

Uit dit huwelijk:

1.         Eelke Ernsts Stavenga, geboren 29 November 1773 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 12 December 1773 te Leeuwarden, Friesland, overleden 28 Februari 1855 te Leeuwarden, Friesland.

        [1774]            

Ia.       Pieter Harmens Stavinga, geboren 1774, melktapper, trouwt 7 Januari 1787 te Arum, Wonseradeel, Friesland met Jeltje Tjeerds Andringa, geboren 1774.    

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Tjeerdtie Pieters Stavinga, geboren 14 Februari 1796 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 28 Februari 1796 te Leeuwarden, Friesland.                                              

2.         Martha Pieters Stavinga, geboren 14 Februari 1796 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 28 Februari 1796 te Leeuwarden, Friesland. 

3.         Fredericus Stavinga, geboren 23 December 1798 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 6 Januari 1799 te Leeuwarden, Friesland, sergeant der landmagt, overleden 3 November 1845 te Soerabaja, Nederlands Oost-Indie (IndonesiŽ), trouwt 10 April 1833 te Soerabaja, Nederlands Oost-IndiŽ (IndonesiŽ) met Carolina Florentina Wardenaar, geboren 1 Mei 1813 te Batavia, Nederlands Oost-IndiŽ (IndonesiŽ), overleden 20 Februari 1855 te Soerabaja, Nederlands Oost-IndiŽ (IndonesiŽ), dochter van Hendrik Jacob Wardenaar en Amarentia. 

Fredericus Stavinga trouwt eerder 1 Juli 1825 te Harderwijk, Gelderland met Jacoba Alberta van der Beek, geboren 17 December 1801 te Harderwijk, Gelderland, gedoopt 20 December 1801 te Harderwijk, Gelderland, dochter van Jacob van der Beek en Geertruijd ten Broeke

4.         Tjitske Stavinga, geboren 3 Mei 1801 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 17 Mei 1801 te Leeuwarden, Friesland.                                                                

5.         Harmina Stavinga, geboren 11 September 1803 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 25 September 1803 te Leeuwarden, Friesland.                                                               

6.         Pietie Stavinga, geboren 11 Mei 1806 te Leeuwarden, Friesland, gedoopt 21 Mei 1806 te Leeuwarden, Friesland.                                                                

        [1775]            

Ia.       Lourens Ernst Stavinga, geboren te Heerenveen, 1795 kuipersknecht, ondertrouwt 27 Maart 1795 te Leeuwarden, Friesland met Johanna Pieters, geboren te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.          Jacobjen Lourens Stavinga, geboren 1808, overleden 8 Februari 1812 te Heereveen, Schoterland, Friesland.

               

             [1776]                          

Ia.        Wisse Ernst Stavinga, geboren 6 Juli 1776 te Leeuwarden, Friesland, overleden 10 Oktober 1858 te Leeuwarden, Friesland, Zeemtouwer (1824), trouwt 14 December 1800 te Leeuwarden, Friesland met Yke Jacobus de Nes, geboren 1776 te Leeuwarden, Friesland, overleden 14 Juni 1855 te Leeuwarden, Friesland.

Uit dit huwelijk:

1.         Saakje Stavinga, geboren 1800, overleden 18 Augustus 1813 te Leeuwarden, Friesland.        

2.         Grietje Wisses Stavenga volgt IIa. 

3.         Jacoba Wisses Stavinga volgt IIb.

4.         Saakje Wisses Stavinga, geboren 31 Mei 1823 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 8 Mei 1842 te Leeuwarden, Friesland met Reinder Alberts Steenstra.                                                                                                       

5.         Jacob Wisses Stavinga volgt IIc.                                                                                         

IIa.     Grietje Wisses Stavenga, geboren 1808 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 27 Mei 1827 te Leeuwarden, Friesland met Sijmon Jans Sijmons, geboren 1806 te Minnertsga, Friesland, zoon van Jan Sijmons en Petronella Grendel. 

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Roelof Simons, geboren 1836, overleden 15 September 1909 te Leeuwarden, Friesland.                                                   

2.         Hieke Simons, geboren 1838, overleden 9 Augustus 1920 te Leeuwarden, Friesland.                                                      

3.         Eernst Simons, geboren 1841, overleden 24 Januari 1844 te Leeuwarden, Friesland.                                                   

4.         Henderika Simons, geboren 1852, overleden 30 Oktober 1928 te Leeuwarden, Friesland.                                                

IIb.     Jacoba Wisses Stavinga, geboren 20 Augustus 1812 te Leeuwarden, Friesland, overleden 7 December 1881 te Leeuwarden, Friesland, dienstmeid, trouwt 23 Mei 1841 te Leeuwarden, Friesland met Antoon Weyer, geboren 9 September 1815 te Leeuwarden, Friesland, overleden 14 April 1875 te Leeuwarden, Friesland, tabakskerver.  

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Anna Catharina Louisa Weyer, geboren 1843, overleden 3 April 1909 te Leeuwarden, Friesland.                                      

2.         Grietje Antoons Weyer, geboren 7 November 1853 te Leeuwarden, Friesland, overleden 12 Juli 1924 te Leeuwarden, Friesland.            

IIc.     Jacob Wisses Stavinga, geboren 1815 te Leeuwarden, Friesland, zeemtouwersknecht (1834), lijmfabrikant (1861), trouwt 14 December 1834 te Leeuwarden, Friesland met Marijke Petrus Sinnema, geboren 6 September 1809 te Tzum, Franekeradeel, Friesland, overleden 19 Juni 1847 te Leeuwarden, Friesland, dochter van Petrus Aelzes Sinnema en Elske Doekes van der Linde.                                                                                       

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Wisse Stavinga volgt IIIa.                                                                                               

2.         Petrus Stavinga volgt IIIb.                                                                                               

IIIa.   Wisse Stavinga, geboren 1835 te Leeuwarden, Friesland, overleden 27 Juli 1884 te Arnhem, Gelderland, koopman in manufacturen (1861), trouwt 9 Mei 1861 te Leeuwarden, Friesland met Eelkje Meindersma, geboren 1838 te Leeuwarden, Friesland, dochter van Meindert Eelkes Meindertsma en Johanna Alberts van Eeken.                                                                                     

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Jacobus Stavinga, geboren 4 Mei 1862 te Dokkum, Friesland, trouwt 12 September 1890 te Middelburg, Walcheren, Zeeland (scheiding 1892) met Justina Cornelia Abee, geboren 1861 te Middelburg, Walcheren, Zeeland, dochter van Johan Martien Abee en Johanna Cornelia Susanna van Gennep.                                           

2.         Meindert Stavinga volgt IVa.                                                                                             

3.         Petrus Stavinga, geboren 26 Februari 1868 te Dantumadeel, Friesland, overleden 10 Juli 1901 te Arnhem, Gelderland.                   

4.         Wisse Jacob Stavinga, geboren 28 Februari 1877 te Meppel, Drenthe.                                                                

5.         Wisse Jacob Stavinga, geboren 1883 te Lochem, Gelderland, overleden 15 Maart 1884 te Arnhem, Gelderland.                         

IIIb.    Petrus Stavinga, geboren 1837 te Leeuwarden, Friesland, overleden 21 April 1896 te Amsterdam, Noord-Holland, steenhouwer (1896), trouwt met Everdina Bertha Hemink, geboren 28 Oktober 1836 te Kampen, Overijssel, overleden 28 Augustus 1893 te Amsterdam, Noord-Holland, dochter van Willem Jan Hemink en Everdina Berben.                                                                                                   

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, geboren 29 Augustus 1861 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 8 September 1861 te Amsterdam, Noord-Holland.               

2.         Maria Petronella Stavinga, geboren 1864 te Kampen, overleden 2 Juli 1866 te Arnhem, Gelderland.                                 

3.         Everdina Bertha Stavinga, geboren 1865 te Kampen, overleden 8 Juni 1866 te Arnhem, Gelderland.                                  

4.         Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga volgt IVb.                                                                             

IVa.     Meindert Stavinga, geboren 21 Augustus 1864 te Leeuwarden, Friesland, bediende, trouwt 1 Mei 1890 te Haren, Groningen met Wiebina Margaretha Dik, geboren 1864 te Veendam, Groningen, dochter van Pieter Dik en Griete Bok.                                           

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Margretha Pieterdina Stavinga, geboren 1891.                                                                                

2.         Elegonda Jacoba Maria Stavinga, geboren 2 Januari 1895 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 27 Mei 1898 te Arnhem, Gelderland.              

3.         Wisse Jacob Hendrik Stavinga, geboren 30 Januari 1897 te Amsterdam, Noord-Holland.                                         

4.         Elegonda Jacoba Maria Stavinga, geboren 1899, trouwt met PiŤrre M.F.C. Armagnac de Castanet.                                 

IVb.     Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, geboren 9 Februari 1873 te Leeuwarden, Friesland, overleden 26 Februari 1916 te Amsterdam, Noord-Holland, schaarslijper (1897) , trouwt 22 December 1897 te Amsterdam, Noord-Holland met Rinske Kuipers, geboren 8 Februari 1875 te Sneek, Friesland, overleden 13 December 1951 te Amsterdam, Noord-Holland, dochter van Aagje Kuipers.                                                                               

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Anna Stavinga, geboren 7 Maart 1896 te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 7 November 1916 te Amsterdam, Noord-Holland met Franciscus Alexander Sas.      

2.         Petrus Stavinga, geboren 3 Juli 1898 te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt met Sjaan (Dijkshoorn).                         

3.         Tiemen Jacobus Wilhelmus Stavinga, geboren 29 Juli 1900 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 10 December 1900 te Amsterdam, Noord-Holland.             

4.         Everdina Bertha Stavinga, geboren 6 Januari 1902 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 23 November 1987 te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 13 Februari 1924 te Amsterdam, Noord-Holland met Norbertus In den Berken, geboren 18 Mei 1900 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 30 Juli 1978, zoon van Jan Hermen in den Berken en Johanna Maria de Kort.                      

5.         Tiemen Haije Stavinga volgt Va.                                                                                          

6.         Jacoba Wilhelmina Johanna Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 31 Augustus 1927 te Amsterdam, Noord-Holland met Johannes Marinus Ketema, geboren 1898.                                                                                                

7.         Aagje Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 3 December 1930 te Amsterdam, Noord-Holland met Arjen Susan.      

Aagje Stavinga  trouwt eerder met Arie Bierman.

8.         Tiemen Jacobus Wilhelmus Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland.                                                          

9.         Hein Stavinga, geboren 2 November 1910 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 1944.                                                            

10.       Klaas Stavinga volgt Vb.                                                                                                 

11.       Siebrigje Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 16 Oktober 1935 te Amsterdam, Noord-Holland met Lucas Keggler.

12.       Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga volgt Vc.                                                                              

Va.     Tiemen Haije Stavinga, geboren 2 Augustus 1904 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 11 September 1964 te Katwijk, Zuid-Holland?, chauffeur,

trouwt 30 September 1931 te Amsterdam, Noord-Holland met Anna Maria Verwey, geboren te Amsterdam, Noord-Holland.

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland.                                                   

2.         Anna Maria Stavinga volgt VIa.                                                                                           

Vb.       Klaas Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 1954 te Amsterdam, Noord-Holland met Andrea Hendrika Bakker(zie Vc), geboren te Haarlemmermeer, Noord-Holland.                                                                                                           

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Jopie Stavinga.                                                                                                          

Vc.      Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, geboren 25 Maart 1916 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 14 Oktober 1988 te Gorinchem, Zuid-Holland, snijbrander, trouwt 15 Oktober 1973 te Amsterdam, Noord-Holland met Andrea Hendrika Bakker(zie Vb), geboren te Haarlemmermeer, Noord-Holland

Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, trouwt eerder 31 Oktober 1946 te Amsterdam, Noord-Holland met Johanna de Bruin, geboren 13 Juli 1917 te Leeuwarden, Friesland, overleden 30 September 1996 te Waxweiler, Duitsland, dochter van Cornelis Fredericus de Bruin en Renske de Swart.                                               

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Rinske Stavinga volgt VIb.                                                                                               

2.         Johanna Stavinga volgt VIc.                                                                                               

3.         Johannes Wilhelmus Jacobus Stavinga volgt VId.                                                                           

4.         Wilhelmus Jacobus Johannes Stavinga volgt VIe.                                                                            

5.         Antonius Hendrik Stavinga volgt VIf.                                                                                     

6.         Marion Ella Stavinga volgt VIg.                                                                                          

Jacob Wilhelmus Johannes Stavinga, trouwt eerder 16 Oktober 1940 te Amersfoort, Utrecht met Adriana Maria Flos, geboren te Amersfoort, Utrecht.    

VIa.     Anna Maria Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 21 Februari 1959 te Amsterdam, Noord-Holland met Verbeek, geboren 2 Januari 1934 te Utrecht, Utrecht, overleden 4 Mei 1990 te Amsterdam, Noord-Holland, zoon van Verbeek en Anna Maria Catharina Sebella Keevel.               

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Maria Wijnanda Elisabeth Verbeek, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt met J.W.J. Robbe.                           

2.         Anna Maria Verbeek, geboren 16 September 1959 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 31 December 1990 te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt met Frederik Kolder.

Anna Maria Stavinga, trouwt eerder 14 Maart 1956 te Amsterdam, Noord-Holland met A.J.J. Landman.                                        

VIb.     Rinske Stavinga, geboren, trouwt 23 Juli 1965 met Ton Klomp.                                                          

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.          Ria Klomp.

2.         Anton Klomp.                                                                                            

3.         Elberta Johanna Klomp.                                                                 

4.         Marinus Wilhelmus Klomp.                                                             

VIc.     Johanna Stavinga, geboren 31 Maart 1948 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 10 November 1977 te Rotterdam, Zuid-Holland, verbind zich met Jan Arnoldus van der Wal, zoon van Jacob van der Wal en Gerarda Marg. Antoinette van Oort.                                       

Uit deze verbintenis:                                                                                                            

1.         Iris Jane Stavinga.                                                                   

VId.    Johannes Wilhelmus Jacobus Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, vorkheftruck chauffeur, trouwt 24 November 1972 te Maarssen, Utrecht met Constancia Catharina Nicolette Baars, geboren te Utrecht, Utrecht, dochter van Theodorus Hendrikus Baars en Martina Wilhelmina van der Hulst.                                                                                   

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Dennis Stavinga, trouwt met Patricia Groeneveld.

Uit dit huwelijk: Lorenzo Stavinga.                                                               

2.         Patricia Stavinga, geboren 17 Januari 1980 te Lelystad, Flevoland, overleden 9 Juni 2002 te Lelystad, Flevoland.                    

VIe.     Wilhelmus Jacobus Johannes Stavinga, geboren 19 Augustus 1949 te Amsterdam, Noord-Holland, overleden 4 Augustus 1992 te Leerdam, Zuid-Holland, trouwt 9 Feb 1973 te Maarssen, Utrecht met Maria de Kruif, geboren te Maarssen, Utrecht, dochter van Anthonie de Kruif en  Wilhelmina Thiers.                                                                                                           

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Patrick Stavinga.                                                                  

2.         Richard Stavinga.                                                                    

VIf.     Antonius Hendrik Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 11 Juli 1985 te Amsterdam, Noord-Holland met Andrea Sofia Wolffenbuttel, geboren te Abcoude, Utrecht, dochter van Finus Andries Wolffenbuttel en Cornelia Agatha Borst.            

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Guido Bastiaan Stavinga.                                                             

2.         RŤmon Vincent Stavinga.                                                         

Antonius Hendrik Stavinga, trouwt eerder 11 Juni 1970 te Amsterdam, Noord-Holland met Marijke Verheul, dochter van Judith Maria Verheul.   

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Amanda Stavinga.                                                                       

2.         Mark Stavinga.                                                                       

VIg.    Marion Ella Stavinga, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, trouwt 25 Februari 1981 te Amsterdam, Noord-Holland met Christiaan Staneke, geboren te Amsterdam, Noord-Holland, timmerman (1972), zoon van Christiaan Roest en Cornelia Staneke.                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Zelko Staneke.                                                                        

2.        Joyce Staneke.                                                                       

[1777]            

Ia.      Anne Harmens Stavinga, overleden 22 Januari 1823 te Oost-Vlieland, Friesland, gerechtsbode, trouwt 12 November 1797 te Oost-Vlieland, Friesland met Petronella Jans, komt van Dokkum. 

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Pieter Annes Stavinga volgt IIa.                                                                                         

Anne Harmens Stavinga, trouwt eerder 16 Mei 1779 te Oost-Vlieland, Friesland met Jetske Volkerts Visser, dochter van Folkert Hermens en Mokje Eijmers.       

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Mokje Annes Stavinga, gedoopt 15 Oktober 1787  te Oostvlieland, Vlieland, Friesland, overleden 22 Februari 1866, werkster.  

2.         Volkert Stavinga, gedoopt 15 Oktober 1787 te Oostvlieland, Vlieland, Friesland.                                                                    

IIa.     Pieter Annes Stavinga, geboren 18 Oktober 1801 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 28 Oktober 1839 te Oost-Vlieland, Friesland, trouwt 14 Oktober 1832 te Vlieland, Friesland met Sjoukje Jans Rab, geboren 6 Augustus 1801 te Oost-Vlieland, Friesland, winkelierster, dochter van Jan Cornelis Rab en Antje Jans Snor.                                                                                                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Petronella Pieters Stavinga volgt IIIa.  

2.         Antje Pieters Stavinga, geboren 24 Januari 1835 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 19 Juli 1866 te Rotterdam, Zuid-Holland, trouwt 24 Januari 1861 te Vlieland, Friesland met Klaas Laribey, geboren 14 Juni 1834 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 16 Februari 1872 verdronken in de Noordzee, zeeman.    

3.         Andries Stavinga, geboren 17 Juli 1837 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 20 Oktober 1839 te Oost-Vlieland, Friesland.                              

IIIa.    Petronella Pieters Stavinga, geboren 19 Maart 1833 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 2 April 1898 te Vlieland, Friesland, trouwt 24 Februari 1859 te Vlieland, Friesland met Klaas Bruyn, geboren 12 Juni 1831 te Oost-Vlieland, Friesland, overleden 2 Juli 1912 te Oost-Vlieland, Friesland, zeeman, loodsleerling , loods, zoon van Cornelis Dirkszn Bruin en Gerritje Klaasdr Lariby.  

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Gerritje Bruin, geboren 4 Oktober 1859 te Vlieland, Friesland.                                                                  

2.         Pieter Bruin, geboren 7 April 1861 te Vlieland, Friesland.                                                                    

3.         Soukje Bruin, geboren 5 Januari 1864 te Vlieland, Friesland.                                                                    

4.         Antje Peternella Bruin, geboren 22 September 1867 te Vlieland, Friesland.                                                          

5.         Grietje Bruin, geboren 23 Januari 1873 te Vlieland, Friesland.                                                                  

 

       [1780]              

Ia.      Taeke Hermens Stavinga, trouwt met Tjitske Annes.                                                                            

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Aaltje Taekes Stavinga volgt IIa.                                                                                        

IIa.    Aaltje Taekes Stavinga, geboren 1802 te Midlum, Friesland, overleden 10 Maart 1889 te Parrega, Wonseradeel, Friesland, trouwt 1 April 1837 te Parrega, Wonseradeel, Friesland met Pier Reins Couperus, geboren 4 December 1801, overleden 5 Januari 1877.                                                      

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Rinkjen Piers Couperus, geboren 15 Januari 1838 te Wonseradeel, Friesland, overleden 13 April 1867 te Wonseradeel, Friesland, trouwt 10 Mei 1862 te Wonseradeel, Friesland met Otte Sierds Stegenga, geboren 18 April 1835.                                                   

2.         Tjitske Couperus, geboren 25 Mei 1840 te Wonseradeel, Friesland.                                                             

3.         Taetske Couperus, geboren 28 Juni 1843 te Wonseradeel, Friesland.                                                            

        [1791

Ia.       Antonette Stavinga, geboren ca 1791, trouwt met Marius Antonius Dijkgraaff, geboren ca 1787.                                                                     

            [1791]            

Ia.       Jantje (Jeltje) Pieters Stavinga, geb.ca 1791 te Bolsward, Friesland, trouwt met Gosse Annes Pakker, geboren ca 1787 te Bolsward, Friesland.              

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Antje Annes, geboren 3 November 1811 te Bolsward, Friesland.                                                                       

2.         Grietje Pakker, geboren 8 November 1815 te Bolsward, Friesland.                                                                    

3.         Anne Pakker, geboren 6 Februari 1818 te Bolsward, Friesland.                                                                       

4.         Johannes Pakker, geboren 24 Juli 1823 te Bolsward, Friesland.                                                                  

5.         Berend Pakker, geboren 6 Januari 1826 te Bolsward, Friesland.                                                                      

                                                               

           [1799]            

Ia.       Trijntje Annes Stavenga, geboren 1799, overleden 11 September 1845 te Harlingen, Friesland, trouwt 21 Mei 1829 te Harlingen, Friesland met Rinse Yntes Reinsma.                                                                                                            

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Inte Rinsma, geboren 26 September 1830 te Harlingen, Friesland.                                                                      

2.         Pietje Reinsma, geboren 11 Augustus 1831 te Harlingen, Friesland.                                                                  

3.         Niesje Rinsma, geboren 28 Juni 1833 te Wonseradeel, Friesland.                                                                 

4.         Niesje Rinsma, geboren 16 Maart 1835 te Wonseradeel, Friesland.                                                                 

5.         Martha Petronella Rinsma, geboren 23 Mei 1837 te Wonseradeel, Friesland.                                                  

6.         Johannes Rinsma, geboren 8 Mei 1839 te Harlingen, Friesland.                                                                  

        [1800]            

Ia.       Pieter Lourens Stavenga, trouwt 29 Augustus 1822 te Gorredijk, Opsterland, Friesland met Joukjen Egberts Gorter, geboren 1800, overleden 3 Juli 1841 te     

Opsterland, Friesland, dochter van Egbert Jans Gorter en Lutske Jans.                                                             

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Johanna Pieters Stavenga volgt IIa.                                                                                       

2.         Lutske Stavinga, geboren 9 December 1835 te Opsterland, Friesland, overleden 4 Mei 1836 te Opsterland, Friesland.                    

IIa.     Johanna Pieters Stavenga, geboren 6 Februari 1823 te Opsterland, Friesland, overleden 9 Mei 1869 te Veenhuizen (Norg), Drenthe, trouwt 27 Maart 1843 te Opsterland, Friesland met Sybren Reitzes Huisman.                                                                             

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.          Eelkje Huisman, geboren 2 Januari 1844 te Opsterland, Friesland.                                                                 

2.         Reitse Huisman, geboren 21 September 1845 te Harlingen, Friesland.                                                                 

      

            [1800]

Ia.       Geertruit Stavinga, geboren 1800, overleden 17 Juni 1843 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 6 November 1842 te Leeuwarden, Friesland met Wytse Cornelis de Vries.     

         [1801]

Ia.         Grietje Stavinga, trouwt 22 April 1821 te Leeuwarden, Friesland met Berend Egberts Bos.                                                                                                                                         

              [1802]

Ia.       Eelkjen Stavinga, trouwt 19 Mei 1822 te Leeuwarden, Friesland met Pieter Ekkes van der Vliet.                                  

          [1803]            

Ia.          Grietje Wouters Stavinga, geboren 1803, overleden 29 Januari 1834 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 27 Maart 1833 te Leeuwarden, Friesland met Joost Hendrik Tulp.     

                                                                   

               [1804]                                                                                                                                                                                                                         

Ia.          Aaltje Taekes Stavinga, trouwt 17 Mei 1835 te Bolsward, Friesland met Pieter Siebrens de Vries.                        

Aaltje Taekes Stavinga, trouwt eerder 6 Juni 1824 te Bolsward, Friesland met Symon Leeukes Piersma, geboren 1796, overleden 25 Januari 1829 te Bolsward, Friesland.  

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Taeke Simons Piersma, geboren 21 Februari 1825 te Wonseradeel, Friesland, overleden 11 Oktober 1828 te Bolsward, Friesland.               

2.         Lieuwke Piersma, geboren 17 December 1826 te Wonseradeel, Friesland.                                                                

3.         Simon Piersma, geboren 14 Oktober 1829 te Bolsward, Friesland.                                                                                                                                       

                                                

             [1804]

Ia.        Janneke Stavenga, trouwt 23 Mei 1824 te Leeuwarden, Friesland met Jan Faber. 

                                               

            [1805]            

Ia.       Ernst Lourens Stavinga, geboren 1805, overleden 14 Juli 1873 te Tietjerksteradeel, Friesland, trouwt 14 December 1867 te Tietjerksteradeel, Friesland met Tettje Romkes Fokkema (Yttje Fokkema).

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Johannes Ernstes Stavinga, geboren 19 Januari 1868 te Suameer, Tietjerksteradeel, Friesland, trouwt 9 Mei 1903 te Smallingerland, Friesland met Maria Veenstra, geboren 1880 te Nijega, dochter van Gerben Douwes Veenstra en Martzen van der Meer.                                                                                                           

2.         Antje Ernst Stavenga volgt IIa.                                                                                                                                       

IIa.   Antje Ernst Stavenga, geboren 7 Mei 1871 te de Tike, Smallingerland, Tietjerksteradeel, Friesland, overleden 25 Maart 1953 te Sumar (Suameer), Tietjerksteradeel, Friesland, trouwt 16 Juni 1893 te Tietjerksteradeel, Friesland met Folkert Jelles van der Wal, geboren 20 Januari 1849 te Tietjerksteradeel, Friesland, overleden 30 Oktober 1911 te Tietjerksteradeel, Friesland, zoon van Jelle Johannes van der Wal en Wijtske Melles Fennema.                                                                         

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Jelle van der Wal, geboren 20 September 1893 te Tietjerksteradeel, Friesland.                                                                    

2.         Ytje van der Wal, geboren 22 November 1895 te Tietjerksteradeel, Friesland.                                                                     

3.         Wytske  van der Wal, geboren 10 April 1898 te Tietjerksteradeel, Friesland.                                                                   

4.         Johanna van der Wal, geboren 25 Maart 1900 te Tietjerksteradeel, Friesland.                                                                                                    

5.      Paulus van der Wal, geboren 15 Oktober 1902 te Tietjerksteradeel, Friesland.        

                                                                                          

          [1806]            

Ia.     Grietje Lourens Stavinga, trouwt 4 Juni 1826 te Leeuwarden, Friesland met Reinicus Douwes Nauta.                                

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Louw Nauta, geboren 1835, overleden 13 Mei 1905 te Leeuwarden, Friesland.                                                        

        [1807]

Ia.       Janna Wouters Stavinga, geboren 1807, overleden 10 September 1859 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 25 Mei 1834 te Leeuwarden, Friesland met Henricus Verkennis.

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Wouter Verkennis, geboren 1836, overleden 20 Januari 1910 te Leeuwarden, Friesland.                                                   

2.         Janke Verkennis, geboren 1838, overleden 10 September 1921 te Leeuwarden, Friesland.

        [1807]            

Ia.        Tjietske Pieters Stavinga, trouwt met Cornelis   Johannes van der Bilt.                                                          

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Cornelia van der Bilt, geboren 29 December 1827 te Harlingen, Friesland.                                                           

                                                                  

        [1808]            

Ia.       Eernst Louwrens Stavinga, trouwt 11 Mei 1828 te Schoterland, Friesland met Wybbrigjen Rimkes Plantenaar.

            

              [1809]            

Ia.         Harmen Taekes Stavinga, trouwt 4 Juni 1842 te Franekeradeel, Friesland met Baukjen Feddes Risselada.                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Grietje Stavinga, geboren 17 Maart 1843 te Franekeradeel, Friesland.                                                                    

2.         Tjitske Harmens Stavenga, geboren 24 April 1844 te Franekeradeel, Friesland, overleden 7 September 1871 te Franekeradeel, Friesland.                       

3.         Fedde Harmens Stavenga volgt IIa.                                                                                         

4.         Taeke Stavinga, geboren 4 Juli 1847 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 31 December 1888 te Hennaarderadeel, Friesland.                                 

5.         Houkjen Stavinga, geboren 28 Maart 1849 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 6 Augustus 1849 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                                                                                                                                       

Harmen Taekes Stavinga, trouwt eerder 14 April 1838 te Franekeradeel, Friesland met Jaartje Ottes van der Veen, geboren 1808, overleden 12 Maart 1841 te Franekeradeel, Friesland.                                                                                                       

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Tjitske Harmens Stavenga, geboren 27 Mei 1839 te Franekeradeel, Friesland, overleden 10 April 1840 te Franekeradeel, Friesland.                      

Harmen Taekes Stavinga, trouwt eerder 7 Juni 1829 te Franekeradeel, Friesland met Hiske Minks Doyema, geboren 1809, overleden 29 Januari 1836 te Franekeradeel, Friesland.                                                                                                              

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Tjietske Stavinga, geboren 29 Oktober 1830 te Franekeradeel, Friesland.                                                                    

2.         Mink Stavinga, geboren 16 Augustus 1833 te Franekeradeel, Friesland. 

3.         Hiske Harmens Stavenga, geboren 17 Januari 1836 te Hitzum, Franekeradeel, Friesland, overleden 29 Oktober 1887 te Welsrijp, Hennaarderadeel, Friesland, trouwt 28 Februari 1885 te Hennaarderadeel, Friesland met Gerrit Thomas Bakker, geboren 20 Juli 1857 te Tzum, Franekeradeel, Friesland, melksalonhouder, koemelker, overleden 30 Juni 1925 te Lekkum, Friesland, zoon van Thomas Jans Bakker en Aafke Jacobs Burggraaf.   

Hiske Harmens Stavenga trouwt eerder 18 Mei 1861 te Hennaarderadeel, Friesland met Geert Harmens van der Plaats.                                                                                                 

 IIa.     Fedde Harmens Stavenga, geboren 24 Oktober 1845 te Hitzum, Franekeradeel, Friesland, overleden 3 Mei 1924, trouwt 25 Mei 1872 te Franekeradeel, Friesland met Antje Cornelis Westra, overleden 22 September 1889. 

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Harmen Feddes Stavenga, geboren 14 Maart 1873 te Franekeradeel, Friesland, overleden 6 Augustus 1873 te Franekeradeel, Friesland.                         

2.         Baukje Stavinga, geboren 26 Juli 1874 te Franekeradeel, Friesland, overleden 5 November 1922 te Sneek, Friesland. 

3.         Tjitske Stavinga, geboren 29 Augustus 1875 te Franekeradeel, Friesland.                                                                     

4.         Siebrigje Stavinga, geboren 10 September 1876 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 10 Mei 1899 te Hennaarderadeel, Friesland.                            

5.         Akke Stavinga, geboren 26 November 1878 te Menaldumadeel, Friesland.

6.         Harmke Stavinga, geboren 2 Maart 1880 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 13 Juni 1880 te Hennaarderadeel, Friesland.                                

7.         Harmke Stavinga volgt IIIa.                                                                                              

8.         Geert Harmen Stavinga, geboren 27 November 1882 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                

9.         Cornelis Stavinga, geboren 6 April 1884 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 12 December 1940 te Rauwerdenhem, Friesland.                              

10.        Hessel Stavinga, geboren 13 April 1886 te Hennaarderadeel, Friesland,  trouwt (1) 28 Mei 1910 te Wymbritseradeel, Friesland met Richtje de Jager. Hessel trouwt (2) 12 Oktober 1916 te Harenkarspel, Noord-Holland met Mijntje Kruijswijk, geboren 1884 te Diemen, Noord-Holland. Dochter van Gerrit Kruijswijk en Marretje van Veller.                                                    

11.        Dirk Hendrik Stavinga, geboren 30 November 1888 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 26 December 1889 te Hennaarderadeel, Friesland.                         

IIIa.   Harmke Stavinga, geboren 13 September 1881 te Welsrijp, Hennaarderadeel, Friesland, trouwt 10 Mei 1903 te Franeker, Het Bildt, Friesland met Roelof Jan de Weert.           

Uit dit huwelijk:                                                                                                            

1.         Antje de Weert, geboren 1904, overleden 30 Augustus 1904 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                                         

2.        JurriŽn de Weert, geboren 28 December 1917 te Het Bildt, Friesland, overleden 20 Juli 1986 te Alkmaar, Noord-Holland.                

      

           [1813]            

Ia.      Tjeerdtie Pieters Stavinga, trouwt 28 November 1833 te Harlingen, Friesland met Lieuwe Gerbens Groen.                               

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Hendrik Cornelis Groen, geboren 1 December 1833 te Harlingen, Friesland.                                                           

                                                                 

           [1819]

Ia.      Ernst Wouters Stavenga, trouwt 12 Mei 1839 te Schoterland, Friesland met Janke Jolkes Attema.                                  

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Jolke Stavinga, geboren 1843, overleden 27 September 1922 te Utingeradeel, Friesland.                                                           

     

            [1836]                                                                                                                                      

Ia.       Hielke Hendrikus Stavinga, trouwt met Minke Jacobs Nontjes.                                                                    

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.          Grietje Stavinga, geboren 29 November 1856 te Harlingen, Friesland.                                                                

2.         Jacobus Stavinga, geboren 2 Mei 1862 te Harlingen, Friesland.   

             [1820]            

Ia.        Petronella (Pietje) Stavinga, trouwt 18 November 1840 te Leeuwarden, Friesland met Hendrik Hendriks Buisman.                                 

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Jeltje Buisman, geboren 7 November 1841 te Opsterland, Friesland, overleden 1 November 1911 te Leeuwarden, Friesland.                      

2.         (levenloos kind) Buisman, geboren 19 Maart 1849 te Schoterland, Friesland, overleden 19 Maart 1849 te Schoterland, Friesland.        

            [1821]

Ia.       Sophia Agnes Stavinga, trouwt met Gerrit Post.                                                                                 

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Evert Post, geboren 1841 te Almelo, Overijssel, trouwt 22 September 1866 te Almelo, Overijssel met Aleida Broekhuis, geboren 1843 te Almelo, Overijssel, dochter van Jan Broekhuis en Hermanna K?ckeling.                                                                                                         

2.         Hendrik Post, geboren 1852 te Almelo, Overijssel, trouwt 1 Juli 1880 te Almelo, Overijssel met Fenneken Hendriksen, geboren 1851 te Almelo, Ambt, Overijssel, dochter van Jannes Hendriksen en Geertruid Schoppert.                                                                                                            

3.         Albert Post, geboren 1859 te Almelo, Overijssel, trouwt 12 Augustus 1880 te Almelo, Overijssel met Wilhelmina Regina Kist, geboren 1859 te Almelo, Ambt, Overijssel, dochter van Hendrikus Kist en Johanna Bol.

           [1829]            

Ia.      Jacob Wisses Stavinga, trouwt 13 Mei 1849 te Leeuwarden, Friesland met Judigje Draaisma.                                       

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Anna Stavinga, geboren 1852, overleden 31 Maart 1890 te Leeuwarden, Friesland, trouwt 18 Mei 1878 te Leeuwarden, Friesland met Antonius Johannes Zwart, geboren 1853, zoon van Willem Zwart en Jakobje Sanders

  

           [1830]            

Ia.      Eelkjen Louws Stavinga, trouwt 11 April 1850 te Harlingen, Friesland met Johan Herman Lauer.                                                           

           [1830]            

Ia.      Johanna Pieters Stavinga, trouwt met Alle Alles Postma.                                                                         

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Hendrikje Postma, geboren 16 December 1850 te Doniawerstal, Friesland.                                                                      

    

        [1840]            

Ia.       Mink Harmens Stavenga, trouwt 5 Mei 1860 te Hennaarderadeel, Friesland met Grietje Ypes de Vlas.                                           

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Berber Stavinga, geboren 3 December 1860 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                                        

2.         Harmen Stavinga, geboren 11 Maart 1862 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                                       

3.         Ype Minks Stavinga, geboren 14 Juli 1863 te Baarderadeel, Friesland, overleden 12 November 1863 te Baarderadeel, Friesland.                               

4.         Ype Minks Stavinga, geboren 21 September 1864 te Baarderadeel, Friesland, overleden 2 Juni 1896 te Hennaarderadeel, Friesland.                               

5.         Hiske Minks Stavinga, geboren 14 Juli 1866 te Baarderadeel, Friesland, overleden 29 Oktober 1866 te Baarderadeel, Friesland.                            

6.         Hiske Stavinga, geboren 14 Februari 1868 te Baarderadeel, Friesland.                

7.         Tjitske Minks Stavinga, geboren 18 Oktober 1869 te Baarderadeel, Friesland, overleden 10 Februari 1870 te Baarderadeel, Friesland.                          

8.         Tjitske Minks Stavinga, geboren 20 Augustus 1871 te Baarderadeel, Friesland, overleden 26 Augustus 1873 te Baarderadeel, Friesland.                          

  

        [1849]            

Ia.       Tjitske Harmens Stavenga, trouwt 23 Oktober 1869 te Franekeradeel, Friesland met Ruurd Eeltjes Wynia.                                        

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Baukje Wynia, geboren 27 November 1869 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                                                          

2.         Zuster Wynia, geboren 6 Juni 1871 te Franekeradeel, Friesland.                                                                            

                                                                                                        

        [1850]            

Ia.       Taeke Harmens Stavenga, trouwt 18 Mei 1870 te Hennaarderadeel, Friesland  met Martha Gerhardus van der Heide.                               

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Harmen Stavinga, geboren 10 Juni 1877 te Hennaarderadeel, Friesland.

2.         Gradus Stavinga, geboren 16 Mei 1879 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 11 Maart 1927 te Hennaarderadeel, Friesland.                                 

3.         Baukje Stavinga, geboren 5 Januari 1881 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                                        

4.         Cornelis Stavinga, geboren 12 Oktober 1883 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                      

5.         Jentje Stavinga, geboren 20 Juni 1886 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 28 Januari 1887 te Hennaarderadeel, Friesland.                                 

6.         Jentje Stavinga, geboren 26 November 1887 te Hennaarderadeel, Friesland, overleden 18 April 1890 te Hennaarderadeel, Friesland.                                 

         [1851]

Ia.        Harmen Taekes Stavinga, trouwt 6 Februari 1871 te Franekeradeel, Friesland met Akke Jans Huizinga.                                            

         [1851]            

Ia.         Grietje Harmens Stavinga, trouwt 20 Mei 1871 te Harlingen, Friesland met Jacob Thomas Bakker.                                  

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Baukje Bakker, geboren 18 November 1872 te Barradeel, Friesland.                                                                   

2.         Thomas Bakker, geboren 27 Mei 1875 te Barradeel, Friesland.                                                                   

3.         Aafke Bakker, geboren 3 Juli 1877 te Menaldumadeel, Friesland.                                                                           

4.         Thomas Bakker, geboren 21 Oktober 1886 te Menaldumadeel, Friesland.                                                                         

         [1851]            

Ia.         Jolke Ernst Stavenga, trouwt 21 Mei 1871 te Schoterland, Friesland met Jantje Hoekstra.                                        

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Roel Stavenga, geboren 16 April 1882 te Utingeradeel, Friesland, overleden 13 Februari 1883 te Utingeradeel, Friesland.                                   

2.         Roel Stavinga, geboren 20 Oktober 1884 te Utingeradeel, Friesland.                                                           

3.         Wouter Stavenga, geboren 25 April 1887 te Utingeradeel, Friesland, overleden 27 April 1887 te Utingeradeel, Friesland.                                 

4.         Ypkje Stavinga, geboren 30 Juli 1888 te Utingeradeel, Friesland.                                                         

        [1852]            

Ia.       Elske Jacobs Stavinga, trouwt 8 Juni 1872 te Tietjerksteradeel, Friesland met Jan Luitzens Hiemstra.                                                                                

         [1854]

Ia.         Akke Stavenga, trouwt 24 Mei 1874 te Schoterland, Friesland met Gosse Posthumus.                                                                                                          

                                                                                                        

        [1856]

Ia.       Hendrikje (Johanna) Stavenga, trouwt 20 Mei 1876 te Rauwerdenhem, Friesland met Fetze Sybrens Andringa.                                  

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Dieuwke Andringa, geboren 12 Maart 1877 te Rauwerdenhem, Friesland.                                                                       

2.         Sybren Andringa, geboren 15 Augustus 1878 te Rauwerdenhem, Friesland.                                                        

3.         Dieuwke Andringa, geboren 16 Maart 1888 te Rauwerdenhem, Friesland.                                                       

4.         Dieuwke Andringa, geboren 24 Juli 1890 te Rauwerdenhem, Friesland.                                                       

 

        [1857]

Ia.       Minke Stavenga, trouwt 20 Mei 1877 te Schoterland, Friesland met Sypke Hospes.                                                  

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Willem Hospes, geboren 5 December 1894 te Schoterland, Friesland.                                                     

            [1863]            

Ia.       Berber Minks Stavenga, trouwt 10 Mei 1883 te Baarderadeel, Friesland met Ulbe Justus Faber.                                             

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Harmen Faber, geboren 8 Oktober 1888 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                              

2.         Sjoerd Faber, geboren 5 December 1890 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                             

3.         Klaas Faber, geboren 12 Oktober 1892 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                             

4.         Grietje Faber, geboren 16 September 1894 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                          

   

        [1867]

Ia.       Harmen Stavenga, trouwt 23 September 1887 te Utingeradeel, Friesland met Aukjen Miedema.                                                                          

             [1870]

Ia.        Harmen Stavenga, trouwt 6 November 1890 te Utingeradeel, Friesland met Maria Namles Waringa.                                                 

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Mink Stavinga, geboren 4 Januari 1892 te Wonseradeel, Friesland.                                                    

           [1874]            

Ia.      Hiske Stavenga, trouwt 31 Oktober 1897 te Franeker, Het Bildt, Friesland met Doede Brijker.                                                         

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Mink Brijker, geboren 26 September 1898 te Franeker, Het Bildt, Friesland, overleden 7 December 1898 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                     

2.         Mink Brijker, geboren 7 Januari 1900 te Franeker, Het Bildt, Friesland, overleden 30 Juli 1900 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                      

3.         Jitske Brijker, geboren 24 Oktober 1901 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                                                                                                                        

Hiske Stavenga, trouwt eerder 26 Mei 1894 te Franekeradeel, Friesland met Jouw Minks Fokkema, geboren 1868, overleden 28 Maart 1896 te Franeker, Het Bildt, Friesland                                                                                                                     

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Mink Fokkema, geboren 30 Maart 1895 te Franekeradeel, Friesland, overleden 9 Juni 1895 te Franeker, Het Bildt, Friesland.                                     

2.         Joukje Fokkema, geboren 6 Oktober 1896 te Hennaarderadeel, Friesland.                                                           

        [1874]            

Ia.       Jacobus Stavinga, trouwt 12 November 1894 te Harlingen, Friesland met Saekeltje van Gorkum.                                         

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Hielke Stavinga, geboren 26 Maart 1896 te Harlingen, Friesland.                                                  

2.         Elizabeth Stavinga, geboren 27 Augustus 1899 te Harlingen, Friesland.                                                              

3.         Minke Stavinga, geboren 31 Maart 1901 te Harlingen, Friesland, trouwt 5 Maart 1920 te Hoensbroek, Limburg met Martinus Johannes Jannes, geboren te Hurwenen, Gelderland, zoon van Petrus Jannes en Anthonia Vroonland.                                                                     

            [1877]

Ia.       Tjeerd Stavenga, trouwt 2 December 1897 te Idaarderadeel, Friesland met Johanna Velstra.                                                      

            [1878]            

Ia.       Baukje Stavenga, trouwt 22 Mei 1898 te Sneek, Friesland met Age Blok, geboren 1864 te Sneek, Friesland, overleden 23 April 1940 te Zuidlaren, Drenthe, zoon van Jan Blok en Richtje de Vries.

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Jan Gerard Blok, geboren 16 Februari 1899 te Sneek, Friesland.                                                                      

2.         Fedde Blok, geboren 18 Augustus 1900 te Sneek, Friesland.                                                                          

        [1880]

Ia.      Tjeerd Hendrik Stavenga, trouwt met Berber Douwma.                                                                            

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Jacoba Stavenga volgt IIa.                                                                                                

IIa.     Jacoba Stavenga, geboren te Harlingen, Friesland, trouwt 19 November 1920 te Hoensbroek, Limburg met Jelis Diepenveen, geboren te Veenendaal, Utrecht, zoon van Dirk Diepenveen en Neeltje Kraats.                                                               

Uit dit huwelijk:                                                                                                             

1.         Jacoba Diepenveen, geboren te Hoensbroek, Limburg.                                                                

            [1880]                                                               

Ia.       Fedde Stavenga, trouwt 10 Juni 1900 te Franeker, Het Bildt, Friesland met Hittje Brouwer.                                                       

 

        [1882]

Ia.       Ernst Stavenga, trouwt 10 Mei 1902 te Ferwerderadeel, Friesland met Aaltje Hoekstra.                                                      

 

         [1884]            

Ia.         Geert Harmen Stavinga, trouwt 12 Mei 1904 te Franeker, Het Bildt, Friesland met Rigtje Dijkstra.                                               

         [1884]                                                                             

Ia.        Grietje Stavinga, trouwt 14 Mei 1904 te Sneek, Friesland met Thijs Ekema.                                                       

             [1884]

Ia.        Grietje Stavinga, trouwt 25 Mei 1904 te Hennaarderadeel, Friesland met Anne Ploeg.                                                         

         [1885]            

Ia.      Akke Stavinga, trouwt 13 Mei 1905 te Sneek, Friesland met Albertus Holkema.                                                    

               [1886]

Ia.          Albert Stavenga, trouwt 28 November 1906 te Chicago, Cook, Illinois, U.S.A. met Jennie Felt.                                                          

                [1887]            

Ia.           Cornelis Stavinga, trouwt 18 Mei 1907 te Wymbritseradeel, Friesland met Grietje de Jong.                                                   

Uit dit huwelijk:                                                                                                               

1.         Froukje Stavinga, geboren 24 Augustus 1909 te Sneek, Friesland, overleden 23 Juli 1932 te Poppingawier, Rauwerdenhem, Friesland, trouwt 1 Juni 1929 te Rauwerd, Friesland met Steffen Lourens, geboren te Baukau, Duitsland.                                                       

            [1888]            

Ia.       Cornelis Stavenga, trouwt 16 Mei 1908 te Hennaarderadeel, Friesland met Jantje Kuipers.                                                    

                                                                                                                          

        [1891]            

Ia.       Ypkje Stavenga, trouwt 18 Mei 1911 te Schoterland, Friesland met Wiebe Harsma.                                                 

Uit dit huwelijk:                                                                                                              

1.         Wiemer Harsma, geboren ca. Augustus 1917, overleden 5 Maart 1918 te Het Bildt, Friesland.                                                       

                                                               

        [1902]

Ia.       Jouke Stavenga, trouwt 29 April 1922 te Rauwerdenhem, Friesland met Ytje Ligthart.                                                        

        

Bedankt voor uw bezoek, graag tot ziens!!