Het Genealogische Boek

van de familie Staneke  

 

 

Deel 1                         Bijlagen       

Deel 2                        Noten 

Deel 3                        Dagboek 

Deel 4                        Weeshuis

Dit boek is, in zijn  oorspronkelijke staat, te groot om als één document weer te geven. Het is om de leesbaarheid te verbeteren in een aantal delen gesplitst.

Sommige bladwijzers die in de tekst voorkomen, verwijzen naar vertalingen in leesbaar Nederlands, maar aan de oorspronkelijke schrijfwijze is geen verandering aangebracht. Dit om originaliteit van het betreffende document te behouden. 

Kopieën van de originele documenten zijn mij omstreeks 1988 geschonken door Dhr. H. Staneke wonende te Uddel, en met toestemming gebruikt.