Tomas Lamberts Salvaerda

ca 1600 - ??

 

Eerste generatie

 

1.    Tomas Lamberts Salvaerda #11001, geboren ca 1600.

De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800

En andere bescheiden betreffende het burgerschap

[Mogelijk een broer van Poppe Lamberts Salverda #2102]

http://www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/achternamen/achter39.htm

M226, p. 318, 1616/00/00, Tomas Lamberts Salvaerda.

 

Kinderen:

 

2. i. Antje Thomas Salverda #7869.

 

ii. Jinske Thomas Salvarda #7770, geboren van Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland.

 

Zij trouwde Frans Pytters de Fries #7771, getrouwd 22 nov 1656 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland [Trouwregister Gerecht Harlingen, 1656 DTB nr: 315, 1645 - 1661

Vermelding: Bevestiging huwelijk van 22 november 1656

Man: Frans Pytters de Fries, Harlingen

Vrouw: Jinske Thomas Salvarda, Harlingen

Gestandaardiseerde namen: FRANS PIETERS en IENSKE THOMAS

Harlingen, huwelijken 1656 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 22 november 1656

Man : Frans Pytters de Fries afkomstig van Harlingen

Vrouw : Jinske Thomas Salvarda afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: FRANS PIETERS en IENSKE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Harlingen 1645-1661 Inventarisnr.: 315 ],

geboren van Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland.

Tweede generatie

 

2.    Antje Thomas Salverda #7869, gedoopt 23 sep 1629 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland

[tresoar mogelijke doop

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1629 Dopeling: Antie Gedoopt op 23 september 1629 in Leeuwarden

Kind van Thomes en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : AREND of ANTJE Vader : THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1627-1635 Inventarisnr. : 928 ],

 

woonde voor 1649 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1649 Hervormd.

 

Zij trouwde Isaak Jansz Groenewoud #7870, getrouwd 25 feb 1649 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, huwelijken 1649 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 februari 1649

Man : Iesack Jansen Groeneuout afkomstig van Dokkum

Vrouw : Antie Tomas Saluaerda afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: ISAAK JANS en ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1613-1656 Inventarisnr.: 331 ],

woonde voor 1649 te Dokkum, gem. Dongeradeel, Friesland, geloof 1649 Hervormd.

Isaak: tresoar een mogelijke dochter ??

Harlingen, huwelijken 1694 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 30 december 1694 Man : Uyltje Aenes Wattinga afkomstig van Harlingen Vrouw : Saapke Isaacks Groenewolts afkomstig van Harlingen Gestandaardiseerde namen: UILKE ARENDS en SAAPKE ISAAKS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708 Inventarisnr.: 332

Een mogelijke zoon ??

Leeuwarden, huwelijken 1689 Vermelding: Ondertrouw op 2 november 1689 Man : Jurien Isacqs Groenewolt afkomstig van Harlingen Vrouw : Lyntie Bentis afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is koekbakker Gestandaardiseerde namen: JURJEN ISAAKS en LIENTJE BINKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1682-1692 Inventarisnr.: 905

Leeuwarden, huwelijken 1689 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 november 1689 Man : Jurien Isacqs Groenewolt afkomstig van Harlingen Vrouw : Lyntie Bentis afkomstig van Leeuwarden Gestandaardiseerde namen: JURJEN ISAAKS en LIENTJE BINKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1688-1693 Inventarisnr.: 982

Leeuwarden, huwelijken 1718 Vermelding: Ondertrouw op 11 maart 1718 Man : Isaacq Groenewolt afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Sjoukje Pyters Algra afkomstig van Leeuwarden Opmerking : hij is stadskoopmansbode Gestandaardiseerde namen: ISAAK en SJOUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Gerecht Leeuwarden 1713-1725 Inventarisnr.: 908

Leeuwarden, huwelijken 1718 Vermelding: Attestatie afgegeven op 27 maart 1718 Man : Isaacq Groenewolt afkomstig van Leeuwarden Vrouw : Sjoukje Pyters Algra afkomstig van Leeuwarden Opmerking : met attestatie naar Hardegarijp Gestandaardiseerde namen: ISAAK en SJOUKJE PIETERS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Leeuwarden 1714-1720 Inventarisnr.: 987

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1718 Dopeling: niet genoemd Gedoopt op 27 maart 1718 in Engelum Kind van Isaac Groenewold en Sjoukjen Algera Opm.: Gehuwd te Hardegarijp op 27 maart 1718 Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Vader : ISAAK Moeder : SJOUKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811 Inventarisnr. : 514

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1719 Dopeling: Douwe Feje Gedoopt op 5 maart 1719 in Engelum Kind van Isaac Groenewold, stadskoopmansbode op Amsterdam en Sjoukjen Algera Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : DOUWE of DOUWTJE Vader : ISAAK, stadskoopmansbode op Amsterdam Moeder : SJOUKJE Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811 Inventarisnr. : 514

Menaldumadeel, dopen, doopjaar 1719

Dopeling: Douwe Feje

Gedoopt op 5 maart 1719 in Engelum

Kind van Isaac Groenewold en Sjoukjen Algera

Opm.: De moeder is overleden op 15 augustus en begraven op 18 augustus 1773

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling : DOUWE of DOUWTJE

Vader : ISAAK

Moeder : SJOUKJE

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

Herv. gem. Engelum, doop 1645-1811

Inventarisnr. : 514

 

Leeuwarden overlijden/begraven 1725 Begraven: Isacq Groenewoudt Datum : 22 maart 1725 Begraven bij de Jacobijnerkerk Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: ISAAK Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Gemeente Leeuwarden, register van begravenen of overledenen 1723-1739 Inventarisnr.: 918.

 

Kinderen:

 

i.           Jan Isaaks Groenuout #12953, gedoopt 26 mei 1650 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1650

Dopeling: Jan Gedoopt op 26 mei 1650 in Harlingen

Kind van Iesack Jansen Groeneuout en Antie Tomes Saluarda

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAN of JANKE Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1613-1651 Inventarisnr. : 322 ],

geloof 1650 Hervormd.

http://www.angelfire.com/vt/sneuper/varendpersoneel.htm

JAN GROENENWOUT. 1681. Kapitein op t'jagt der Heren Raden ter Admiraliteit. Was een zoon van Isack Jansen Groenwout en Antie Thomas Salverda. Hij werd gedoopt op 26 Mei 1650, huwde op 31 Juli 1681 met Hillegonda Santstra dochter van Kapitein Ruyrd Janssen Sanstra en overleed 14 Juni 1714.

 

ii.         Tomes Isaaks Groenewolt #12954, gedoopt 18 jan 1652 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1652

Dopeling: Tomes Gedoopt op 18 januari 1652 in Harlingen

Zoon van Iesack Jansen Groenewolt en Antie Tomes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : THOMAS Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ],

geloof 1652 Hervormd.

 

iii. Thoomes Isaaks #12958, gedoopt 8 aug 1658 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, geloof 1658 Hervormd.

 

3. iv. Hendrikje Isaaks Groenwolt #11993.

 

v.          Jan Isaaks Groenerwolt #12955, gedoopt 13 aug 1665 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1665

Dopeling: Jan Gedoopt op 13 augustus 1665 in Harlingen

Kind van Yesack Groenerwolt en Antje Toomes Opm.: Doop in de Westerkerk

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAN of JANKE Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ],

geloof 1665 Hervormd.

.

vi.        Abraham Isaaks Groenwolt #12956, gedoopt 20 okt 1667 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1667

Dopeling: Abraham Gedoopt op 20 oktober 1667 in Harlingen

Zoon van Yesack Groenwolt en Antje Thoomes

Opm.: Doop in de Westerkerk

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ABRAHAM Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ],

geloof 1667 Hervormd.

 

vii.       Aeltie Isaaks Groenewout #12957, gedoopt 7 apr 1671 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1671

Dopeling: Aeltie Gedoopt op 7 april 1671 in Harlingen

Kind van Isaack Groenewout en Antie Toomes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : EELSE of AALTJE Vader : ISAAK Moeder : ANTJE THOMAS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ],

geloof 1671 Hervormd.

Derde generatie

 

3.    Hendrikje Isaaks Groenwolt #11993, gedoopt 23 sep 1660 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, dopen, doopjaar 1660

Dopeling: Hendricktje Gedoopt op 23 september 1660 in Harlingen

Dochter van Isaca Jansen en Antje Thoomes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HENDRIKJE Vader : ISAAK JANS Moeder : ANTJE THOMAS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Grote Kerk Harlingen, doop 1651-1675 Inventarisnr. : 323 ],

overleden 2 nov 1703,

woonde voor 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland,

geloof 1660 Hervormd.

 

Zij trouwde Schelte Pieters Scheltema #11994, getrouwd 18 apr 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland

[tresoar

Harlingen, huwelijken 1697 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 18 april 1697 Man : Schelte Pieters afkomstig van Harlingen Vrouw : Hendrickien Isaacks Groenwolt afkomstig van Harlingen

Gestandaardiseerde namen: SCHELTE PIETERS en HENDRIKJE ISAAKS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Harlingen 1656-1708 Inventarisnr.: 332 ],

(zoon van Pieter Jans Scheltema #19832 en Lolkjen Martens Coolmans #19833)

overleden 1733, beroep bouwheer, beroep timmerman,

woonde voor 1697 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland,

geloof 1697 Hervormd.

Schelte: bron: http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=bergsmit&lang=nl;pz=jacobus+frederik+theodorus;nz=bergman;ocz=0;p=hendrikje;n=groenewoud

 

 

Kinderen:

 

i. Pieter Scheltes Scheltema #11995, geboren 22 mrt 1702 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, overleden 20 okt 1771 te Harlingen (Harns), gem. Barradeel, Friesland, beroep gerechtsbode te Harlingen.