Poppe Lamberts Salverda

ca 1575- 1650

 

Poppe Lamberts Salverda #5696, * ca 1575 te Arum, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 1), † ca 1650 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 2).

Mogelijk een broer van Tomas Lamberts Salvaerda #11001

 

       Hij trouwde Ydtie Sijbedr. Baerdt, getrouwd 1612 te Salverd onder Franeker, Friesland (Info 3), woonplaats (gezin) te Salverd onder Franeker, Friesland, (dochter van Sijbe Fransen Baerdt en Eets Sybedr).

uit de Nederlandse Leeuw 1930, blz 109: Poppe Lamberts Salverda, e.l. Salwerd 1612, 1625, huwt Ydtie Sybedr. Baerdt, dochter van Sybe Fransen Baerdt, geb 1559, Salwerd 1567, 1612, getr. met zijn nicht? Eets (Yd) Sybedr., e.l. 1585, eigenaars van Baardazathe te Arum.

 

I.     Lambart Poppes Salverda, overige namen Lambart Poppes Salvarda (Info 4), overige namen L. Poppes Salwarda (Info 5), † voor 9 jan 1668 (Info 6), geloof 1651 Hervormd.

      

       Hij trouwde Ibeltje Tjepkes Abbema, overige namen Ibeltje Tjiepkes Abbema (Info 7), overige namen Ybeltje Tiepcke Abbema (Info 8), getrouwd 19 mrt 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 9), woonplaats (gezin) te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, * ± 1625 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 10), (dochter van Tjepke Rintjes Abbema en Heyltje Wopkedr. Bants) † ± 1694 (Info 11), geloof 1651 Hervormd.

      

       A.   Ydtie Lammerts Salwarda, overige namen Yttie Lammerts Salvarda (Info 12), overige namen Yttie Lamberts Salwerda (Info 13), overige namen Ittje Lammerts Salverda (Info 14), overige namen Ytje Lamberts Salverda (Info 15), overige namen Ietje Lammerts (Info 16), overige namen Itje Lammerts Salvarda (Info 17), overige namen Ietje Lammerts Salverda, * ca 1663 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 18), † 24 okt 1747 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1747 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 19), geloof 1686 Hervormd.

            

             Zij trouwde (1) Taco Jelles, ondertrouw 6 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 20), ondertrouw 21 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 21), getrouwd 29 nov 1686 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 22), * van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, beroep 1686 meester steenhouwer, geloof 1686 Hervormd.

            

             Zij trouwde (2) Hercke Ydema, overige namen Heercke Ydama (Info 23), getrouwd 21 jul 1695 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 24), * van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, † voor 1699, beroep 1695 koopman.

            

             Zij trouwde (3) Ageus Eydsma, overige namen Age Eydzes (Info 25), overige namen Aggeus Eydsma (Info 26), overige namen Aggeus Eeysema (Info 27), overige namen Age Eidses Eidsma, overige namen Age Eises Eidsma, ondertrouw 9 sep 1699 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 28), getrouwd 24 sep 1699 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland (Info 29), * te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland (Info 30), (zoon van Eydze Ages) gedoopt 21 sep 1659 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 31), † 2 aug 1720 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland (Info 32), begraven 1720 te Tzum, gem. Franekeradeel, Friesland (Info 33), beroep 1699 predikant te Tzum (Info 34), beroep  - 1720 dominee, geloof 1699 Hervormd.

            

             1.    Johannes Eidsma, (zoon van Ageus Eydsma en Ydtie Lammerts Salwarda) * 6 feb 1715 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 35).

                   

                    Hij trouwde Ynske Lambartus van Houwerda, * 25 dec 1718 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 36), (dochter van Lambartus Hylarides van Houwarda en Cornelia Wellens) † (Info 37).

                    Ynske: http://gen-ned.smitskids.nl/2735.html

                    hier zijn meer voorouders van Houwerda.

                   

       B.   Antje Lammerts Salvarda, overige namen Anna Salverda (Info 38), * 1666 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 39), † 1 okt 1734 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 40), begraven 1734 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 41), geloof 1692 Hervormd.

            

             Zij trouwde Aemilius Jacobides, overige namen Amilius Jacobides (Info 42), overige namen Aemilus Iacobides, overige namen Emilius Jacobs (Info 43), overige namen Aemilius Iacobides, ondertrouw 16 jan 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 44), getrouwd 31 jan 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 45), * ± 1642 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, † 27 jul 1709 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 46), begraven 1709 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 47), geloof 1675 Hervormd, beroep 1675 - 1700 apotheker, apothecarius, beroep 1675 - 1685 hopman, oud-hopman, beroep 1690 - 1692 vroedsman, beroep 1698 - 1700 burgemeester, beroep 1696 old burgemeester en ouderling, beroep kerkvoogd.

             Aemilius: tresoar

             uit eerder huwelijk

      

             Franeker, huwelijken 1675 Vermelding: Proclamatie op 2 oktober 1675 Man : Emilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Abes Alkama afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van R.Tjepkes Abbema Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE ABES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677 Inventarisnr.: 245

      

             Franeker, huwelijken 1675 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 17 oktober 1675 Man : Eemilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Aebes Alckama afkomstig van Franeker Opmerking : apotheker, hopman, NB Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE EEBES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261

                       

             Franeker, dopen, doopjaar 1678 Dopeling: Hiltje Gedoopt op 8 december 1678 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, oud-hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HIELKE of HILTJE Vader : EMILIUS, oud-hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

      

             Franeker, dopen, doopjaar 1680 Dopeling: Jacob Gedoopt op 30 september 1680 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, apothecarius en hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB of JAKOBJE Vader : EMILIUS, apothecarius en hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

      

             Franeker, dopen, doopjaar 1685 Dopeling: Rintje Gedoopt op 19 maart 1685 in Franeker Kind van Emilius Jacobides, hopman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : RINTJE of REINTJE Vader : EMILIUS, hopman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

      

             Franeker, dopen, doopjaar 1690 Dopeling: Jacobus Gedoopt op 20 november 1690 in Franeker Zoon van Emilius Jacobides, dr. vroedsman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, dr. vroedsman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

            

             +++++

             Franeker, huwelijken 1729 Vermelding: Attestatie afgegeven op 19 oktober 1729 Man : Abraham Castel afkomstig van Bolsward Vrouw : Ysabella Aemilius afkomstig van Franeker Opmerking : secretaris van Wonseradeel, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: ABRAHAM en ISABELLA EMILIUS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

             +++++

             Franekeradeel, huwelijken 1715 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 14 april 1715 Man : Gerrijt Basseleur Vrouw : Isabella AEmilius afkomstig van Franeker Opmerking : hij is luitenant Gestandaardiseerde namen: GERRIT en ISABELLA Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tzum 1647-1811 Inventarisnr.: 286

             ++++++

             tresoar

             Workum, dopen, doopjaar 1715 Dopeling: Jakoobus Gedoopt op 23 juni 1715 in Workum Kind van Jacobus Jacobides en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ..... Vader : JAKOB ..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Workum, doop 1713-1734 Inventarisnr. : 854

                                   

             1.    Jacobus Jacobides, gedoopt 24 nov 1692 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 48), geloof 1692 Hervormd.

 

             2.    Yebeltje Jacobides, gedoopt 15 mrt 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 49), geloof 1694 Hervormd.

 

             3.    Yebeltje Jacobides, gedoopt 18 feb 1696 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 50), geloof 1696 Hervormd.

 

             4.    Jacobus Jacobides, gedoopt 19 mei 1698 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 51), geloof 1698 Hervormd.

 

             5.    Antje Jacobides, gedoopt 25 jan 1700 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 52), geloof 1700 Hervormd.

 

II.    Beern Poppes Salvarda, overige namen Beern Poppes Salverda, overige namen Beern Poppes Salwerda, * ca 1618 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, † 2 apr 1701 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1701 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 53), geloof 1651 Hervormd, beroep graankoopman, woonde voor 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland. 

       [broer? van Lambart Poppes Salvarda, Franeker X Ibeltie Tjiepkes Abbema, Franeker, zus ?? van Hiltie Tiepkes Abbema.]

      

       Hij trouwde Hiltie Tiepkes Abbema, overige namen Heiltje Tjepkes Abbema, overige namen Heiltie Tiepkes, ondertrouw 18 mei 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 54), * 1632 van Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 55), † 28 mrt 1674 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 56), begraven 1674 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 57), geloof 1651 Hervormd, woonde voor 1651 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland.

      

       A.   Poppe Beerns Salverda, overige namen Poppe Salverda, * ca 1652, † 17 okt 1726 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1726 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 58), beroep  - 1726 koopman.  behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.

 

       B.   Yttje Beerns Salverda, overige namen IJtje Salverda, overige namen Ietje Beerns Salverda, * ca 1656, † 23 sep 1704 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 59), begraven 1704 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 60).  behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.

 

       C.   Jurian Beerns Salwarda, overige namen Jurjan Beerns Salwerda (Info 61), overige namen Jurjen Beerns Salverda (Info 62), overige namen Iurian Beerns Salvarda, overige namen Iurjen Beerns Salverda, * ca 1660, † 11 jun 1734 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1734 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 63), geloof 1683 Hervormd, beroep  - 1734 koopman. 

            

             Tresoar, [mogelijk betreft het hier om Heyltje Jurjens Salverda]

             Leeuwarden overlijden/begraven 1785 Begraven: een dochter van Jurjen Beerns Datum : 11 december 1785 Begraven op het Jacobijnerkerkhof Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Persoon: JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Gemeente Leeuwarden, register van begravenen of overledenen 1785-1795 Inventarisnr.: 922.

            

             Hij trouwde Attie Ages Brunia, overige namen Atje Agges Brunia (Info 64), overige namen Attie Agges Bruinia, ondertrouw 10 nov 1683 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 65), getrouwd 25 nov 1683 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 66), * 30 jun 1654 (Info 67), (dochter van Age Andries Bruinia en Teetske Hanses) gedoopt 30 mrt 1662 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 68), † 16 okt 1684 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1684 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 69), geloof 1662 Hervormd.

             Attie: doop komt niet overeen met trouwen

            

             http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html

             geeft aan geboren 1654 en dat komt overeen met de data en opgegeven leeftijd bij begraven in de Sint Martinikerk te Franeker: bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

             BRUINIA, ATJE/ATTIE AGGES 1684 * 16-(10?), 30 j. 3 m. 16 d. * 167.

            

             1.    Heyltje Jurjens Salverda, gedoopt 24 aug 1684 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 70), geloof 1684 Hervormd.

 

             2.    Maryke Juriens, gedoopt 28 aug 1687 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland (Info 71), geloof 1687 Hervormd.

 

             3.    Joost Juriens, gedoopt 2 sep 1688 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland (Info 72), geloof 1688 Hervormd.

 

             4.    Marike Juriens, gedoopt 13 aug 1690 te Leeuwarden (Ljouwert), Friesland (Info 73), geloof 1690 Hervormd.

 

       D.   Vitus Beerns Salverda, overige namen Vitus Salverda, * ca 1663 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, † 16 jan 1705 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, begraven 1705 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 74), beroep 23 apr 1686 I.U.D. advocaat (Info 75).  behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

            

             De burgerboeken van Leeuwarden, circa 1530-1800

             En andere bescheiden betreffende het burgerschap

            

             http://www.gemeentearchief.nl/burgerboeken/achternamen/achter39.htm

             M227, p. 299, 1686/04/23, Dr. Vitus Salverda

             Beroep: Advokaat

             Geboorteplaats: Franeker

             Betaalt: 6 g.g.

                        .

       E.   Antje Beerns Salverda, overige namen Antje Berends (Info 76), overige namen Antje Beerns Salvarda (Info 77), * ca jan 1667 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 78), † 12 jun 1748 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 79), begraven 1748 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 80), geloof 1694 Hervormd.

            

             Zij trouwde Tjepke Hylckes Abbema, overige namen Tjepke Hielkes (Info 81), overige namen Tjepke Hielkes Abbema, overige namen Tiepke Hylkes Abbema, overige namen Tiepke Hijlckes Abbema, ondertrouw 5 jan 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 82), getrouwd 21 jan 1694 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 83), * 4 nov 1670 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, † 1 nov 1748 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 84), begraven 1748 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 85), beroep 1694 koopman, beroep ontvanger der boelgoederen te Franeker, beroep administrerend kerkvoogd te Hitzum, geloof 1694 Hervormd.

            

       F.    Jetske Beerns Salverda, overige namen Ietske Salverda, overige namen Yetske Beerns Salverda, * 5 aug 1677, † 23 jul 1756 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 86), begraven 1756 te Sint Martinikerk te Franeker (Info 87).  er worden 2 verschillen geb. en ovl. aangegeven door onderstaande bronnen

            

             Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

             grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

             Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

             Salverda, Jetske Beerns (5 aug 1671 - 23 jul 1750)

            

             volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

             bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

            

             SALVERDA, IETSKE/YETSKE BEERNS 1756 * 23-7, 79 j. min 13 d. * 198

             behoort waarschijnlijk bij dit gezin en is gebaseerd op de gegevens uit Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811.

 

III.    Sybe Poppes Salverda, * ca 1621 (Info 88), † ca 1667 (Info 89).

      

       Hij trouwde Trijntje Douwes.

      

       A.   Watse Sybes Salvarda, overige namen Watse Sijbes (Info 90), * ca 1652 (Info 91), † ca 1680 te Salverd onder Franeker, Friesland (Info 92), woonde voor 1673 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland, geloof 1673 Hervormd.

            

             Hij trouwde Claaske Heins, overige namen Claeske Heins (Info 93), ondertrouw 16 jan 1673 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 94), getrouwd 28 mrt 1673 te Minnertsga, gem. Barradeel, Friesland (Info 95), * ca 1650 te Menaldum, gem. Menaldumadeel, Friesland (Info 96), (dochter van Hein Jans) † te Salverd onder Franeker, Friesland (Info 97), woonde voor 1665 te Pingjum, gem. Wonseradeel, Friesland, woonde voor 1673 te Wijnaldum, gem. Barradeel, Friesland, woonde voor 1673 te Menaldum, gem. Menaldumadeel, Friesland, geloof 1673 Hervormd.

            

             1.    Sybe Waatses Salverda, overige namen Sijbe Watses, * ca 1674 (Info 98).

                   

                    Hij trouwde Acke Sijtses, getrouwd 4 aug 1697 te Barradeel, Friesland (Info 99), * ca 1675.

                   

                    a.    Trijntje Siebes Salverda, overige namen Trijntje Sijbes, overige namen Trientje Siebes (Info 100), overige namen Trientje Watses, * ca 1705 te Kubaard, gem. Hennaarderadeel, Friesland (Info 101).

                          

                           Zij trouwde Siucke Elings Homminga, overige namen Sjuwke Elings Homminga, overige namen Sjoeke Elings Homminga, overige namen Sjouke Elings (Info 102), overige namen Elinx, overige namen Sjeuwke Eling, overige namen Joeke Elings, getrouwd 20 aug 1729 te Wonseradeel (Wϋnseradiel), Friesland (Info 103), * ca 1700 (Info 104), (zoon van Eling Siuckes Homminga en Gryttie Pieters) † 1784 te Tjerkwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 105).

                          

                           (1)   Ybeltje Siuckes Homminga, overige namen Jbeltie Sjoukes, gedoopt 25 mrt 1731 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 106), geloof 1731 Rooms Katholiek.

 

                           (2)   Eling Siuckes, overige namen Eelinck Joekes, gedoopt 10 jan 1733 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 107), geloof 1733 Rooms Katholiek.  Een mogelijk kind van dit echtpaar.

 

                           (3)   Akke Siuckes Homminga, overige namen Akke Sjoukes, doopnaam Agnes (Info 108), * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 109), gedoopt 8 mrt 1734 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 110), † 19 dec 1811 te Oudega (Aldegea), Friesland (Info 111), doopnaam 8 mrt 1734 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 112).

                                

                                 Zij trouwde Lolke Feikes Lolkema, getrouwd 2 mei 1756 te Sensmeer, Friesland (Info 113), * (Info 114), gedoopt 12 feb 1724 te Sensmeer, Friesland (Info 115), † 13 okt 1796 te Oudega (Aldegea), Friesland (Info 116).

                                    .

                           (4)   Sybe Siuckes Homminga, overige namen Sibe Sjoukes, doopnaam Sabas, * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 117), gedoopt 12 jul 1737 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 118), † voor 1811 (Info 119), geloof 1737 Rooms Katholiek.

                                

                                 Hij trouwde Grietje Wiebes, * ca 1755 (Info 120), † voor 1811 (Info 121).

                                

                           (5)   Hiske Siuckes Homminga, overige namen Hidke Sjoukes, doopnaam Hedwiges, * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 122), gedoopt 20 sep 1739 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 123), geloof 1739 Rooms Katholiek.

                                

                                 Zij trouwde Ype Menses, getrouwd 23 nov 1766 te Blauwhuis, Friesland (Info 124), gedoopt 7 feb 1744 te Sensmeer, Friesland (Info 125).

                                

                           (6)   Auke Siuckes, overige namen Auke Sjoukes, doopnaam Augustinus, * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 126), gedoopt 29 nov 1740 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 127), † voor 1 feb 1742 (Info 128), geloof 1740 Rooms Katholiek.

 

                           (7)   Auke Siuckes Homminga, overige namen Auke Sjoukes, doopnaam Augustinus, * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 129), gedoopt 1 feb 1742 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 130), † 14 okt 1804 te Franeker (Frjentsjer), gem. Franekeradeel, Friesland (Info 131), geloof 1742 Rooms Katholiek.

 

                           (8)   Pieter Siuckes Homminga, overige namen Pieter Sjoukes, * te Burgwerd, gem. Wonseradeel, Friesland (Info 132), gedoopt 15 jun 1744 te Bolsward (Boalsert), Friesland (Info 133), geloof 1744 Rooms Katholiek.

                                

                                 Hij trouwde Grietje Wiebes, getrouwd 13 apr 1789 te Wonseradeel (Wϋnseradiel), Friesland (Info 134).

                                

 

Info 1  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda

Geboren circa 1575 Gestorven circa 1650 , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 75 jaar oud

Info 2  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda

Geboren circa 1575 Gestorven circa 1650 , leeftijd bij overlijden: mogelijkerwijze 75 jaar oud

Info 3  uit de Nederlandse Leeuw 1930, blz 109:

Poppe Lamberts Salverda, e.l. Salwerd 1612, 1625, huwt Ydtie Sybedr. Baerdt, dochter van Sybe Fransen Baerdt, geb 1559, Salwerd 1567, 1612, getr. met zijn nicht? Eets (Yd) Sybedr., e.l. 1585, eigenaars van Baardazathe te Arum.

Info 4  DTBL Tresoar

Info 5  DTBL Tresoar

Info 6  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1668

    DTB nr:    245, 1658 - 1677

Vermelding:    Proclamatie van 9 januari 1668

       Man:    Hielcke Pyters, Boer

     Vrouw:    Ybeltie Tiepcke Abbema

        NB:    weduwe van L.Poppes  Salwarda

Gestandaardiseerde namen: HIELKE PIETERS en IEBELTJE TJEPKES

 

Info 7  DTBL Tresoar

Info 8  DTBL Tresoar

Info 9  Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1651

    DTB nr:    261, 1650 - 1683

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 19 maart 1651

       Man:    Lambart Poppes  Salvarda, Franeker

     Vrouw:    Ibeltie Tjiepkes Abbema, Franeker

Gestandaardiseerde namen: LAMMERT POPPES en IEBELTJE TJEPKES

 

Franeker, huwelijken 1651 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 19 maart 1651

Man : Lambart Poppes Salvarda afkomstig van Franeker

Vrouw : Ibeltie Tjiepkes Abbema afkomstig van Franeker

Gestandaardiseerde namen: LAMMERT POPPES en IEBELTJE TJEPKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261

Info 10  http://gen-ned.smitskids.nl/9917.html

vermeld Geboren: Wommels, Hennaarderadeel, Friesland, Nederland

 

Info 11  http://genealogie.buwalda.nl/HTML/people/p000001b.htm#I13900

Info 12  DTBL Tresoar

Info 13  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 14  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 15  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 16  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 17  DTBL Tresoar

Info 18  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 19  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, IETJE/YTTIE LAMMERTS 1747 * 24-10, ca. 84 j. * 201

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Ao 1747 den 24 octbr is in den heere gerust de eerbaere deugtrijke Yttie Lammerts Salverda laeste wedu wyl: do Aggeus Eidsma in leven predicant tot Tzum out synde ontrent 84 iaeren en leit alhier begraven

Info 20  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1686

    DTB nr:    246, 1677 - 1700

Vermelding:    Proclamatie van 6 november 1686

       Man:    Taco Jelles, Franeker

     Vrouw:    Ydtie Lammerts  Salwarda, Franeker

        NB:    steenhouwer

Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1686 Vermelding: Proclamatie op 6 november 1686 Man : Taco Jelles afkomstig van Franeker Vrouw : Ydtie Lammerts Salwarda afkomstig van Franeker Opmerking : steenhouwer Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246

Info 21  http://gen-ned.smitskids.nl/9934.html

tresoar

  Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1699

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Attestatie afgegeven 24 september 1699

       Man:    Aggeus Eydsma, Tzum

     Vrouw:    Ittje Lammerts Salverda, Franeker

        NB:    predikant; zij is weduwe NB

 

Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

Info 22  Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1686

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Attestatie afgegeven 29 november 1686

       Man:    Taco Jelles, Franeker

     Vrouw:    Itje Lammerts  Salvarda, Franeker

        NB:    mr.steenhouwer, attestatie naar Achlum

Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1686 Vermelding: Attestatie afgegeven op 29 november 1686 Man : Taco Jelles afkomstig van Franeker Vrouw : Itje Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : mr. steenhouwer, attestatie naar Achlum Gestandaardiseerde namen: TEEKE JELLES en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

Info 23  DTBL Tresoar

Info 24  tresoar

Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1695

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 juli 1695

       Man:    Heercke Ydama, Franeker

     Vrouw:    Yttie Lammerts  Salvarda, Franeker

        NB:    koopman; zij is weduwe NB

Gestandaardiseerde namen: HEERKE en IETJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1695 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juli 1695 Man : Heercke Ydama afkomstig van Franeker Vrouw : Yttie Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: HEERKE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

 

Info 25  www.familysearch.org

Info 26  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 27  http://www.tresoar.nl/  DTBL

Info 28  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1699

    DTB nr:    246, 1677 - 1700

Vermelding:    Proclamatie van 9 september 1699

       Man:    Aggeus Eeysema, Driesum

     Vrouw:    Yttie Lamberts  Salwerda, Franeker

        NB:    weduwe van Hercke Ydema NB

Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1699 Vermelding: Proclamatie op 9 september 1699 Man : Aggeus Eeysema afkomstig van Driesum Vrouw : Yttie Lamberts Salwerda afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Hercke Ydema, NB Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246

 

Info 29  http://www.tresoar.nl       Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1699

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Attestatie afgegeven 24 september 1699

       Man:    Aggeus Eydsma, Tzum

     Vrouw:    Ittje Lammerts Salverda, Franeker

        NB:    predikant; zij is weduwe NB

Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

 

Trouwregister Hervormde gemeente Tzum, 1699

    DTB nr:    286, 1647 - 1811

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 24 september 1699, Tzum

       Man:    Ageus Eydsma, Tzum

     Vrouw:    Ytje Lamberts Salverda, Franeker

        NB:    Hij is predikant

Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1699 Vermelding: Attestatie afgegeven op 24 september 1699 Man : Aggeus Eydsma afkomstig van Tzum Vrouw : Ittje Lammerts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : predikant, zij is weduwe, NB Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

 

Franekeradeel, huwelijken 1699 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 24 september 1699 Man : Ageus Eydsma afkomstig van Tzum Vrouw : Ytje Lamberts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : hij is predikant Gestandaardiseerde namen: AGE en IETJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Tzum 1647-1811 Inventarisnr.: 286

Info 30  http://www.tresoar.nl

Info 31  www.familysearch.org

Info 32  www.familysearch.org  vermeld ovl 28 aug 1720

Info 33  bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

Grafsteen, in de kerk; bron: GS FRD

Ao 1720 den 2 aug. Stierf den eerw. En gods: do Ag[geus] Eidsma bedienaer des goddelijken woords i[n de]n dorpe Tzum oldt omtrent 61 iaaren ende leit alhier begraven

Info 34  http://www.tresoar.nl/   DTBL

zie ovl Yttie Salverda

Info 35  http://gen-ned.smitskids.nl/2737.html

Info 36  http://gen-ned.smitskids.nl/2737.html

Info 37  een mogelijk ovl   ((komt niet overeen met geb.))

http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

HOUWERDA, YNSKE VAN 1754 * 27-6, 49 j. 9 m. * 76

Info 38  27 jul 1709

 1 okt 1734

Info 39  http://www.tresoar.nl/   DTBL

Info 40  volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, ANNA 1734 * 1-10, 68 j. * 201

Info 41  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Ao 1734 den 1 october is in de heere gerust de eerbare Anna Salverda weduwe van de olde burgemeester Aemilus Iacobides oud 68 iaeren en leit alhier begraven

Info 42  DTBL Tresoar

Info 43  http://www.tresoar.nl/   DTBL

Info 44  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1692

    DTB nr:    246, 1677 - 1700

Vermelding:    Proclamatie van 16 januari 1692

       Man:    Amilius Jacobides, Franeker

     Vrouw:    Antie Lammerts  Salvarda, Franeker

        NB:    vroedsman, apotheker

Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1692 Vermelding: Proclamatie op 16 januari 1692 Man : Amilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Lammerts Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : vroedsman, apotheker Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246

 

Info 45  http://www.tresoar.nl/   DTBL       Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1692

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 31 januari 1692

       Man:    Aemilius Jacobides, Franeker

     Vrouw:    Antje Lammerts Salverda, Franeker

        NB:    apotheker, vroedsman

Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS

 

Franeker, huwelijken 1692 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 31 januari 1692 Man : Aemilius Jacobides afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Lammerts Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : apotheker, vroedsman Gestandaardiseerde namen: EMILIUS en ANTJE LAMMERTS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

Info 46  volgens cannegieter grafschriften:

Register van grafzerken inde Martinikerk te Franeker

 

JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 27-7, 67 j. * 56 - vroedsman, burgemeester, apotheker, ouderling, kerkvoogd

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1709 den 27 july is in den heere gerust Amilius Jacobides apothecarius oud burgemeester ouderling en kerckvoogd alhier ter stede out 67 jaaren en leit alhier begraven

Info 47  volgens cannegieter grafschriften:

Register van grafzerken inde Martinikerk te Franeker

 

JACOBIDES, AEMILIUS 1709 * 27-7, 67 j. * 56 - vroedsman, burgemeester, apotheker, ouderling, kerkvoogd

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1709 den 27 july is in den heere gerust Amilius Jacobides apothecarius oud burgemeester ouderling en kerckvoogd alhier ter stede out 67 jaaren en leit alhier begraven

Info 48  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1692

Dopeling: Jacobus Gedoopt op 24 november 1692 in Franeker

Zoon van Emilius Jacobides, apotheker en vroedsman en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, apotheker en vroedsman Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

Info 49  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1694

Dopeling: Yebeltje Gedoopt op 15 maart 1694 in Franeker

Dochter van Emilius Jacobides, burgemeester en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEBELTJE Vader : EMILIUS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

 

Info 50  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1696

Dopeling: Yebeltje Gedoopt op 18 februari 1696 in Franeker

Dochter van Aemilius Jacobides, old burgemeester en ouderling en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : IEBELTJE Vader : EMILIUS, old burgemeester en ouderling Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

Info 51  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1698

Dopeling: Jacobus Gedoopt op 19 mei 1698 in Franeker

Zoon van Aemilius Jacobides, burgemeester en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JAKOB Vader : EMILIUS, burgemeester Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

Info 52  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1700

Dopeling: Antje Gedoopt op 25 januari 1700 in Franeker

Kind van Aemilius Jacobides, apotheker en oud burgemeester en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : ANSKE of ANTJE Vader : EMILIUS, apotheker en oud burgemeester Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1690-1739 Inventarisnr. : 257

Info 53  volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

SALVERDA, BEERN POPPES 1701 * 2-4, in 83 j. * 56 - graankoopman

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1701 den 2en april sterf den eersamen Beern Poppes Salwerda coopman in graenen old int 83 iaer en leit alhier begraven

Info 54   Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1651

    DTB nr:    261, 1650 - 1683

Vermelding:    Proclamatie van 18 mei 1651

       Man:    Beern Poppes  Salvarda, Franeker

     Vrouw:    Hiltie Tiepkes, Franeker

Gestandaardiseerde namen: BEREND POPPES en HILTJE TJEPKES

 

Franeker, huwelijken 1651 Vermelding: Proclamatie op 18 mei 1651 Man : Beern Poppes Salvarda afkomstig van Franeker Vrouw : Hiltie Tiepkes afkomstig van Franeker Gestandaardiseerde namen: BEREND POPPES en HILTJE TJEPKES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1650-1683 Inventarisnr.: 261

 

Info 55  http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html

Info 56  zie register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

ABBEMA, HEILTJE TIEPKES 1674 * 28-3, 42 j. * 56 -

ontvanger boelgoederen Franeker, administrerend kerkvoogd Hitsum

Info 57  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1674 den 28 maert is in den heere gerust de eerbare Heiltie Tiepkes de huisvrou van Beern Poppes Salwerda out 42 iaer ende leit alhier begraven

Info 58  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen 

en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, POPPE 1716 * 1726, 17-10, ca. 74 j. * 198 - koopman

 

http://books.google.nl/books?id=-4ksD_e4QwIC&pg=PA287&vq=poppe&dq=poppe+salverda&source=gbs_search_r&cad=1_1

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1726 den 17 october is in den heere gerust de eersame coopman Poppe Salverda oud

ontrint 74 iaar en leit hier begraven

Info 59  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen

en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, IJTJE/YTTJE BEERNS 1704 * 23-9, in 48 j. * 198

 

Info 60  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1704 den 23 en 7ber is in den heere gerust de eerbare Yttje Beerns Salverda old int 48 jaer en leit hier begraven

 

Info 61  DTBL Tresoar

Info 62  16 okt 1684

Info 63  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

SALVERDA, JURJEN BEERNS 1734 * 11-6, ruim 74 j. * 198 - koopman

 

http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

SALVARDA, JURIAN BEERNS * 167

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1734 den 11 iuni is in den heere gerust de eersaeme coopman Iurjen Beerns Salverda oud ruim 74 iaeren en leit alhier begraven

Info 64  DTBL Tresoar

Info 65  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1683

    DTB nr:    246, 1677 - 1700

Vermelding:    Proclamatie van 10 november 1683

       Man:    Jurian Beerns  Salwarda, Franeker

     Vrouw:    Attie Ages Brunia, Franeker

        NB:    weduwe van Johannes Ennema

Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES

 

Franeker, huwelijken 1683 Vermelding: Proclamatie op 10 november 1683 Man : Jurian Beerns Salwarda afkomstig van Franeker Vrouw : Attie Ages Brunia afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Johannes Ennema Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246

 

Info 66  Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1683

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 25 november 1683

       Man:    Jurjan Beerns  Salwerda, Franeker

     Vrouw:    Atje Agges Brunia, Franeker

        NB:    weduwe van Johannes Ennema

Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES

 

Franeker, huwelijken 1683 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 25 november 1683 Man : Jurjan Beerns Salwerda afkomstig van Franeker Vrouw : Atje Agges Brunia afkomstig van Franeker Opmerking : weduwe van Johannes Ennema Gestandaardiseerde namen: JURJEN BERENDS en AATJE AGES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

Info 67  http://www.walmar.nl/inscripties/qryHuwelijken.html

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

Info 68  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1662 Dopeling: Attie Gedoopt op 30 maart 1662 in Franeker

Dochter van Age Andries Bruinia en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : AATJE Vader : AGE ANDRIES Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

Info 69  bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

BRUINIA, ATJE/ATTIE AGGES 1684 * 16-(10?), 30 j. 3 m. 16 d. * 167

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Anno 1684 den 16 oct is in den heere gerust Attie Agges Bruinia laeste huisvrou van Iurian

Beerns Salvarda olt 30 iaeren drie maenten en 16 daegen ende leit hier begraven

Info 70  tresoar

Franeker, dopen, doopjaar 1684 Dopeling: Heyltje Gedoopt op 24 augustus 1684 in Franeker

Dochter van Jurjen Beerns Salverda en niet genoemde moeder

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : HEILTJE Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Franeker, doop 1649-1690 Inventarisnr. : 256

Info 71  tresoar

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1687 Dopeling: Maryke Gedoopt op 28 augustus 1687 in Leeuwarden Dochter van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MARIA Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1685-1689 Inventarisnr. : 934

 

Info 72  tresoar

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1688 Dopeling: Joost Gedoopt op 2 september 1688 in Leeuwarden Kind van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : JOOST of JOOSTJE Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1685-1689 Inventarisnr. : 934

 

Info 73  tresoar

Leeuwarden, dopen, doopjaar 1690 Dopeling: Marike Gedoopt op 13 augustus 1690 in Leeuwarden Dochter van Jurien Beerns en niet genoemde moeder Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem): Dopeling : MARIA Vader : JURJEN BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL) Herv. gem. Leeuwarden, doop 1690-1698 Inventarisnr. : 935

 

Info 74  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, VITUS 1705 * 16-1, 42 j. * 198 - I.U.D., advocaat

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Ao 1705 den 16 ianuary is in den heere gerust de e: Vitus Salverda i:u:dr mede s'hofs advocaet oud 42 jaer en leit hier begraven

Info 75  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

advocaat. 1685; stud; 1685 promotie Franeker 1685

Info 76  http://www.tresoar.nl/   DTBL

Info 77  DTBL Tresoar

Info 78  http://www.tresoar.nl/    DTBL

Info 79  ovl 1 nov 1748 [deze datum heb ik ergens vandaan maar weet niet meer waarvan]

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Salverda, Antje Beerns (1667 - 31 jul 1695) geh. Tjepke Hielkes Abbema

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Den 12 iunius 1748 is in den heere gerust de eerbare Antie Beerns Salverda huisvrouw van Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boe… de oud 81 iaaren en 5 maanden en leit alhier begraven

Info 80  volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

SALVERDA, ANTJE BEERNS 1748 * 12-6, 81 j. 5 m. * 198

Info 81  http://www.tresoar.nl/   DTBL

Info 82  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1694

    DTB nr:    246, 1677 - 1700

Vermelding:    Proclamatie van 5 januari 1694

       Man:    Tiepke Hylckes, Franeker

     Vrouw:    Antie Beerns  Salvarda, Franeker

        NB:    koopman

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS

 

Franeker, huwelijken 1694 Vermelding: Proclamatie op 5 januari 1694 Man : Tiepke Hylckes afkomstig van Franeker Vrouw : Antie Beerns Salvarda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1677-1700 Inventarisnr.: 246

 

Info 83  http://www.tresoar.nl/

  DTBL  Trouwregister Hervormde gemeente Franeker, 1694

    DTB nr:    262, 1683 - 1732

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 21 januari 1694

       Man:    Tjepke Hylkes, Franeker

     Vrouw:    Antje Beerns Salverda, Franeker

        NB:    koopman

Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS

 

Franeker, huwelijken 1694 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 januari 1694 Man : Tjepke Hylkes afkomstig van Franeker Vrouw : Antje Beerns Salverda afkomstig van Franeker Opmerking : koopman Gestandaardiseerde namen: TJEPKE HIELKES en ANTJE BERENDS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Franeker 1683-1732 Inventarisnr.: 262

Info 84  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende ... dorpe Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven

Info 85  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

ABBEMA, TIEPKE HIJLCKES 1748 * 1-11, 78 j. min 3 d. * 198 - ontvanger boelgoederen, administrerend kerkvoogd Hitzum

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

De 1 november 1748 is in den heere gerust de eersame Tiepke Hylkes Abbema oud ontvanger der boelgoederen deser stede en administrerende ... dorpe Hitzum oud 78 iaaren min 3 dagen en leit alhier begraven

Info 86  http://home.wanadoo.nl/mpaginae/Franeker/Cannegieter.htm

 

volgens: Register van grafzerken in de Martinikerk te Franeker

bron: Dominicus Cannegieter: Grafsteenen, lijkgedichten, gedenkteekenen en wapenborden in de Sint Martinikerk te Franeker

 

SALVERDA, IETSKE/YETSKE BEERNS 1756 * 23-7, 79 j. min 13 d. * 198

 

Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

 

Info 87  Friezen uit vroeger eeuwen: opschriften uit Friesland, 1280-1811

grafsteen, Martinikerk; bron: GS FRA

Ao 1750 den 23 iulius is in den heere gerust de eerbaare Yetske Beerns Salverda oud 79 iaaren min 13 dagen en leit alhier begraven

Info 88  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt

Info 89  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt

Info 90  dtbl tresoar

Info 91  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+poppes;n=salverda

Ouders 

Poppe Lamberts SALVERDA <index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda> ca 1575-ca 1650

Ydtie Sybes BAERDT <index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt>

Info 92  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+poppes;n=salverda

Ouders 

Poppe Lamberts SALVERDA <index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=poppe+lamberts;n=salverda> ca 1575-ca 1650

Ydtie Sybes BAERDT <index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ydtie+sybes;n=baerdt>

Info 93  dtbl tresoar

Info 94  Ondertrouwregister Gerecht Franeker, 1673

    DTB nr:    245, 1658 - 1677

Vermelding:    Proclamatie van 16 januari 1673

       Man:    Watse Sybes  Salvarda, Franeker

     Vrouw:    Claaske Heins, Menaldum

        NB:    weduwe van Sipke Sytses

Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

 

Franeker, huwelijken 1673 Vermelding: Proclamatie op 16 januari 1673 Man : Watse Sybes Salvarda afkomstig van Franeker Vrouw : Claaske Heins afkomstig van Menaldum Opmerking : weduwe van Sipke Sytses Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Ondertrouwregister Gerecht Franeker 1658-1677 Inventarisnr.: 245

 

Barradeel, huwelijken 1673

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 maart 1673

Man : Watse Sijbes afkomstig van Salverd (onder Franeker)

Vrouw : Claeske Heins afkomstig van Wijnaldum

Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga 1655-1771

Inventarisnr.: 99

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Info 95  Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga, 1673     DTB nr:    99, 1655 - 1771

Vermelding:    Bevestiging huwelijk van 28 maart 1673

       Man:    Watse Sijbes, Salverd (onder Franeker)

     Vrouw:    Claeske Heins, Wijnaldum

Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS

 

Barradeel, huwelijken 1673 Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 maart 1673 Man : Watse Sijbes afkomstig van Salverd (onder Franeker) Vrouw : Claeske Heins afkomstig van Wijnaldum Gestandaardiseerde namen: WATSE SIEBES en KLAASKE HEINS Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Minnertsga 1655-1771 Inventarisnr.: 99

 

Info 96  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=claaske+heins;n=x;oc=135

Info 97  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=claaske+heins;n=x;oc=135

Info 98  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+waatses;n=salverda

Info 99  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+waatses;n=salverda

 

Barradeel, huwelijken 1697

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 4 augustus 1697

Man       : Sijbe Watses afkomstig van Minnertsga

Vrouw     : Acke Sijtses afkomstig van Klooster Lidlum

 

Gestandaardiseerde namen: SIEBE WATSES en AUKJE SIETSES

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Gerecht Barradeel 1654-1784

Inventarisnr.: 95

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Info 100   8 mrt 1734

12 jul 1737

20 sep 1739

29 nov 1740

 1 feb 1742

15 jun 1744

Info 101  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda

Info 102  29 jan 1725

14 jan 1727

 8 mrt 1734

12 jul 1737

20 sep 1739

29 nov 1740

 1 feb 1742

15 jun 1744

Info 103  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda

 

Wonseradeel, huwelijken 1729

Vermelding: Bevestiging huwelijk op 20 augustus 1729

Man : Sjeuwke Eling afkomstig van Burgwerd

Vrouw : Trijntje Sijbes afkomstig van Tjerkwerd

Opmerking : hij is weduwnaar

Gestandaardiseerde namen: SJUK ELINGS en TRIJNTJE SIEBES

Bron: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL)

Trouwregister Gerecht Wonseradeel 1720-1734 Inventarisnr.: 789

Op microfiche beschikbaar op de studiezaal van Tresoar

Info 104  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda

Info 105  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=trijntje+siebes;n=salverda

Info 106  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ybeltje+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1731

Dopeling: Jbeltie

Gedoopt op 25 maart 1731 in Bolsward

Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Elske Jans

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : .....

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : ELSKE JANS,

..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

 

Info 107  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=eling+siuckes;n=homminga;oc=1

 

een mogelijk kind van dit echtpaar

Bolsward, dopen, doopjaar 1733

Dopeling: Eelinck

Gedoopt op 10 januari 1733 in Bolsward

Kind van Joeke Elings en Trientje Watses

Aanwezig: Auke Elinx

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : .....

Vader   : JOEKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE WATSES

Aanwezige : AUKE of AUKJE ELINGS

..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Franciscus Bolsward, doop 1724-1811

Inventarisnr. : 153

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 108  Bolsward, dopen, doopjaar 1734

Dopeling: Akke

Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Claeske Aukes

 

Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : AUKJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : KLAASKE AUKES,

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

 

Info 109  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

Info 110  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1734

Dopeling: Akke

Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Claeske Aukes

 

Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : AUKJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : KLAASKE AUKES,

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 111  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

Info 112  Bolsward, dopen, doopjaar 1734

Dopeling: Akke

Gedoopt op 8 maart 1734 in Bolsward

Dochter van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Claeske Aukes

 

Opm.: Doopnaam Agnes, getuige in plaats van Sidske Thedes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : AUKJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : KLAASKE AUKES,

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 113  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=akke+siuckes;n=homminga

Info 114  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema

Info 115  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema

Info 116  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=lolke+feikes;n=lolkema

Info 117  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga

Info 118  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1737

Dopeling: Sibe

Gedoopt op 12 juli 1737 in Bolsward

Zoon van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Lisabeth Willems

 

Opm.: Doopnaam Sabas, getuige in plaats van Claeske Aukes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : SIEBE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : LIJSBET WILLEMS,

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 119  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=sybe+siuckes;n=homminga

Info 120  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=grietje+wiebes;n=x;oc=139

Info 121  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=grietje+wiebes;n=x;oc=139

Info 122  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga

Info 123  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1739

Dopeling: Hidke

Gedoopt op 20 september 1739 in Bolsward

Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Sietske Hallards

 

Opm.: Doopnaam Hedwiges, getuige in plaats van Sietske

Thedes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : HIDDE of HITJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : SIETSE of SIETSKE .....,

..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 124  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=hiske+siuckes;n=homminga

Info 125  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=ype+menses;n=x;oc=137

Info 126  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga

Info 127  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1740

Dopeling: Auke

Gedoopt op 29 november 1740 in Bolsward

Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Sietske Allards

 

Opm.: Doopnaam Augustinus, kind is overleden, getuige in

plaats van Auke Elinx

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : AUKE of AUKJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : SIETSE of SIETSKE ALLERTS,

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 128  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga

Info 129  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1

Info 130  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1742

Dopeling: Auke

Gedoopt op 1 februari 1742 in Bolsward

Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Sietske Hallards

 

Opm.: Doopnaam Augustinus, getuige in plaats van Claeske

Aukes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : AUKE of AUKJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : SIETSE of SIETSKE .....,

..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 131  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=auke+siuckes;n=homminga;oc=1

Info 132  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=pieter+siuckes;n=homminga

Info 133  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=pieter+siuckes;n=homminga

 

Bolsward, dopen, doopjaar 1744

Dopeling: Pieter

Gedoopt op 15 juni 1744 in Bolsward

Kind van Sjouke Elings en Trientje Siebes

Getuige: Sietske Hallards

 

Opm.: Getuige in plaats van Claes Sibes

 

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):

Dopeling  : PIETER of PIETJE

Vader   : SJOUKE ELINGS

Moeder  : TRIJNTJE SIEBES

Getuige   : SIETSE of SIETSKE .....,

..... = naam of patroniem komt niet voor in de Thesaurus

 

Bron:

Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)

R.K. par. H. Martinus Bolsward, doop 1710-1811

Inventarisnr. : 152

Op microfiche beschikbaar op studiezaal Tresoar

 

Wijzigingsdatum: 19-12-2005

 

Info 134  http://gw4.geneanet.org/index.php3?b=mbdeboer&lang=nl;pz=rogier+jacobus;nz=de+boer;ocz=0;p=pieter+siuckes;n=homminga